fbpx

Meer dan 600 bereidverklaringen voor Wanica

Meer dan 600 bewoners van het district Wanica hebben de vorige week hun bereidverklaringen (BV) ontvangen. Met het uitreiken van deze BV’s is er een stap gemaakt richting het inlopen van achterstanden in dit district.

Districtscommissaris (dc) Audrey Hankers van Wanica Zuidoost wees de aanwezigen op het feit dat de regering Bouterse II serieus bezig is, condities te scheppen voor een beter leefklimaat. “Kinderen moeten onder goede omstandigheden opgroeien, waardoor de sociale welvaart in elke omgeving of buurt wordt bevorderd”, stelt de dc.

Dc Sarwankoemar Ramai van Wanica Noordwest bracht onder de aandacht van de aanwezigen dat het de huidige president Bouterse is die als regeringsleider in de jaren ’80, de creatie van de L Decreten tot stand bracht.(GFC)

Naar meer berichten...