Meer dan 4000 personen in beweging tijdens World Challenge Day

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft woensdag meer dan 4000 mensen in beweging gebracht tijdens World Challenge Day.

Er waren twee hotspots opgezet waarbij scholieren minimaal 15 minuten onafgebroken mochten bewegen. De hotspots waren op het Willebrord Axwijk (SOSIS) Sportcomplex en op het terrein van commissariaat Paramaribo Noord- Oost.

World Challenge Day (WCD) is een onderdeel van het internationaal beweegprogramma van The Association for International Sport for All (TAFISA), een niet gouvernementele en non-profit organisatie die pleit voor ‘Sport for All’ op internationaal niveau.

WCD is een evenement waarbij gemeenschappen van verschillende landen, in een vriendschappelijke competitie, tegen elkaar wedijveren om zoveel mogelijk mensen te motiveren om minstens 15 minuten onafgebroken te bewegen op die dag.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft in samenwerking met de medische faculteit van de Anton De Kom Universiteit van Suriname aandacht besteed aan deze dag. Ook bestond de mogelijkheid om een filmpje van 1 minuut up te loaden met vermelding van het aantal deelnemers, de locatie en de deelnemende organisatie.

Speciaal voor de twee opgezette hotspots vanuit het ministerie zijn de scholen (10) in de omgeving van SOSIS en scholen in de omgeving van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost uitgenodigd om mee te doen aan de bewegingsactiviteiten.

In totaal waren er 1690 deelnemers op het SOSIS-complex terwijl op het commissariaat het aantal deelnemers 285 was. Ook op de medische faculteit hebben er beweeg activiteiten plaatsgevonden. In totaal is het voorlopig aantal deelnemers bijna 4000 landelijk.

Minister van Sport en Jeugdzaken Lalinie Gopal juicht deze activiteit toe. Zij zegt dat zij altijd het belang van bewegen en gezonde leefstijl vooropstelt en dat de WCD een mooie gelegenheid is om hier extra aandacht voor te vragen. Volgens de minister is het aantal personen met diabetes en overgewicht hoog en vindt zij het belangrijk dat iedereen elke dag beweegt.

Ook de Sportminister heeft deelgenomen aan de beweeg activiteiten op SOSIS samen met haar collega-ministers Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Mike Noersalim van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij is verder ook geweest op het districtscommissariaat Wanica Zuid-Oost om deel te nemen aan de beweegactiviteiten aldaar.

Suriname heeft dit jaar voor de 17de keer geparticipeerd aan World Challenge Day. In 2018 heeft Suriname op initiatief van de Faculteit der Medische Wetenschappen (opleiding Fysiotherapie, Anton de Kom Universiteit van Suriname) op kleinschalig niveau deelgenomen aan deze vriendschappelijke competitie.

In deze internationale competitie zijn wij uitgekomen tegen een instituut in Israël en hebben we gewonnen met een aantal van 1400 deelnemers (binnen een populatie van 5005 in Paramaribo). Wij mochten terugblikken op een dag dat boven verwachting succesvol is geweest.

Ook dit jaar zijn de verwachtingen hoog, wij hebben het dit jaar opgenomen tegen Bulgarije.

Overige berichten