fbpx

Meer dan 13.000 kinderen deden mee aan vakantieactiviteiten S&J

GFC NIEUWS- De vakantieactiviteiten die onderdeel waren van het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zijn afgesloten.

De afsluiting heeft middels een manifestatie plaatsgevonden met als onderdelen een formeel programma met toespraken, entertainment, mini tentoonstelling, voorlichtingssessies, creatieve expressie en een sportcompetitie tussen jongeren van de 10 verschillende districten.

Dit jaar heeft het ministerie meer dan 13.000 jongeren landelijk geaccommodeerd met haar vakantieactiviteiten.

De minister van Sport- en Jeugdzaken ad-interim, Edgar Dikan, heeft tijdens de manifestatie zaterdag de talenten van jongeren van verschillende districten mogen bewonderen. Hij is ingenomen met de begeleiding die de jongeren krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Ook stelt hij het op prijs dat de doelgroep cultuurbewust wordt gemaakt.

De minister heeft alle partners en actoren bedankt die een bijdrage geleverd hebben aan het project en heeft ook eenieder bemoedigd om voor continuïteit van het project te zorgen.

BEKIJK OOK
Chinees bedrijf doneert voor ontwikkeling binnenland

Het ministerie draagt zorg voor de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten schoolverband in de ruimste zin des woords, voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander ministerie is opgedragen.

In dit kader organiseert zij onder leiding van het Onderdirectoraat Jeugdcentra jaarlijks het project “Zinvolle vrijetijdsbesteding”.

Het doel hiervan is om jongeren in de leeftijdscategorie 5 tot 20 jaar op een zinvolle, (re)creatieve, informatieve en educatieve wijze tijdens de vakantieperiode te stimuleren en aan te zetten tot milieu bewustwording, hergebruik van wegwerpmateriaal en agrarische vorming. Dit door middel van trainingen, workshops, culturele en creatieve vorming, zodat zij instaat zijn op een effectieve, bewuste en duurzame manier om te gaan met de natuur en hun omgeving.

De onderdelen die tot het project behoren zijn uitwisseling, vakantiecentra, bedrijfsexcursies, werkgelegenheid en zwemmen. Werkgelegenheid wordt 26 september afgerond.