Meer dan 1.500 vrouwen in Saramacca gescreend op baarmoederhalskanker

De directeur van Stichting Lobi, Nensy Bandhoe, heeft samen met haar staf een werkbezoek gebracht aan de districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay. Dit in verband met het project baarmoederhalskanker onderzoek in de tweede helft van het afgelopen jaar, die zij in het district Saramacca hebben uitgevoerd.

Hun streven bij dit onderzoek was om bijkans 1750 vrouwen te kunnen screenen. Na het onderzoek bleek dat 1560 vrouwen zich hebben aangemeld. Tijdens het onderzoek werden de vrouwen gevraagd hoe ze op de hoogte waren gekomen van het onderzoek in het district Saramacca.

Het bleek dat 81% van de vrouwen hebben aangegeven dat zij door de bestuursambtenaren van Saramacca op de hoogte werden gesteld en gemotiveerd om zich te laten screenen.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay bedankt Stichting Lobi om zijn district te kiezen als pilot-district voor dit onderzoek, daar het gaat om de gezondheid van vrouwen. Verder bracht hij dank aan de bestuursambtenaren voor het werkt dat zij hebben verzet voor het welslagen van dit project.(GFC)

Overige berichten