Meer banen scheppen prioriteit voor PL’ers Commewijne

GFC NIEUWS- Het creëren van werkgelegenheid is prioriteit voor aspirant-DNA-kandidaten van de Pertjajah Luhur (PL), die in Commewijne wonen.
Dit hebben zij zaterdagavond te kennen gegeven tijdens een zeer goed bezochte ressortvergadering te Nieuw-Amsterdam.
Bij die gelegenheid werden de aspirant-DNA-kandidaten van Commewijne gepresenteerd. Het gaat om Rosette van Varsseveld, Uraiqit Ramsaran, Evert Karto, Ricardo Kromopawiro, John Partoredjo, Marcus Jamin, Dimitri Tamsiran, Leandro Amat en Ingrid Karta-Bink (DNA-lid namens de PL).
Werkloosheid baart zorgen
Volgens Ricardo Kromopawiro is de werkloosheid in Commewijne zeer groot. Het werkloosheidscijfer is landelijk gesteld op 12.2%. Met ruim 32.000 inwoners komt Commewijne op een aantal van bijkans 4000 werklozen.
“Vierduizend mensen die geen werk hebben, geen inkomen, geen manier om zichzelf of hun gezin op een menswaardige manier te verzorgen. Wij gaan het probleem aanpakken en terugdringen via het stimuleren van micro-ondernemingen, zodat jongeren eindelijk een goede baan kunnen vinden, ouders genoeg kunnen verdienen om goed voor hun gezin te zorgen en studenten met een gerust hart kunnen afstuderen, omdat zij weten dat zij werk kunnen krijgen waarvoor zij hebben gestudeerd”, betoogde Kromopawiro.
Ook voor het onderwijs is speciale aandacht gevraagd. Evert Karto merkte op dat Commewijne beschikt over 22 basisscholen, maar slechts vijf muloscholen en één middelbare school heeft. Dat maakt de doorstroming bijzonder moeilijk. Wie in Commewijne geen plek vindt, is genoodzaakt onderwijs in Paramaribo te volgen. De partij zal daarom strijden voor het opzetten van meerdere voj- en vos-scholen in Commewijne, waar mogelijk ook studenten van Marowijne geaccommodeerd kunnen worden, verzekerde Karto.
Oneerlijke concurrentie voor ondernemers
Ondernemers hebben het zwaar te verduren. In Commewijne is het belangrijkste probleem waarmee zij kampen de afzet. Rosette van Varsseveld zei dat vooral landbouwers hiermee te kampen hebben. “Wij als PL hebben daarvoor een oplossing. In ons partijprogramma is opgenomen dat we gaan werken aan een collectieve afname vanuit een centraal punt, waarbij de producten gecertificeerd zijn voor verdere verwerking en verkoop”, sprak ze.
Uraiqit Ramsaran kaartte de oneerlijke concurrentie aan die ondernemers ervaren. De één hoeft geen invoerrechten te betalen en krijgt goedkope dollars, terwijl andere ondernemers dure dollars moeten kopen en geen andere keus hebben dan de prijzen van hun producten ook daarop af te stemmen.
Ramsaran, zelf ondernemer, vroeg om gelijke kansen voor alle ondernemers. Hij heeft aangekondigd de Sociaal Economische Raad weer te doen activeren indien de PL regeermacht verkrijgt.
Corruptiegelden traceren
Vele sprekers verwierpen het feit dat ruim USD 197 miljoen aan kasreserve op een oneigenlijke manier is gebruikt. Het gaat om spaargelden van het volk die veilig behoorden te zijn, maar nu is het tegendeel gebleken. “We gaan traceren waar dat geld is, iedereen die zich schuldig heeftgemaakt aan corruptie gaat de bak in”, zei Enrique Diposetiko van de Jongerenraad.
Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo is 2020 het jaar van Commewijne en het jaar van de Wong Jawa. Zij zullen moeten laten zien dat zij een daadwerkelijke eenheid hebben bereikt en niet meer te verdelen zijn, zoals de toenmalige koloniale machthebbers destijds hebben gedaan met de immigranten.
Somohardjo ging ook in op de op hol geslagen koersen en de schaarste aan vreemde valuta. “Vraag uzelf af wat er zal gebeuren na 25 mei. De koers is al 1 op 11. Als het omhoog gaat, gaan ook de prijzen omhoog. Weet waarvoor u kiest. Wij zijn een alternatief. Wij zijn de beslissende stem. We gaan het kwaad verwijderen en dat kost strijd. Op 25 mei voeren we die strijd met een potlood in de hand”, gaf Somohardjo de aanwezigen mee.