fbpx

Meelvoorziening via International Islamic Trade Finance Corporation gegarandeerd

GFC NIEUWS- Zoals bekend is via de Murabaha leningsovereenkomst, gesloten tussen de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), een dochteronderneming van de Islamic Development Bank, en Suriname voor een bedrag van USD 25 miljoen, het mogelijk gemaakt dat basisgoederen, medicijnen, brandstof en inputs voor de agrarische sector onder gunstige voorwaarden kunnen worden geïmporteerd.
Hierdoor kunnen de geïmporteerde goederen tegen stabiele prijzen op de lokale markt worden gedistribueerd.
Ondertussen heeft de ITFC op verzoek van de Regering van Suriname ook de directe gunning aan de Molen voor de import van tarwe formeel goedgekeurd. De tarwe is ondertussen reeds gearriveerd in Suriname en deze week is deze eerste lading ingeklaard.
Hiermee is bewerkstelligd dat er voor meel een gunstige prijs beschikbaar is, hetgeen een voordeel is voor de lokale productie en de prijs van brood dat onderdeel uitmaakt van het dagelijks voedsel van velen in Suriname.
De Molen zal binnenkort een aanvang maken met het leveren van meel tegen een stabiele prijs aan de overheids- en lokale bakkerijen. De eindproducten van meel, zoals brood en broodproducten kunnen hierdoor ook tegen dezelfde prijzen voor de bevolking beschikbaar blijven.
De Molen is de enige meelfabriek in Suriname. Op jaarbasis is er een behoefte aan meel van ongeveer USD 10 miljoen. Thans worden de administratieve zaken via het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme samen met de Molen gefinaliseerd voor wat betreft het vaststellen van de meelprijs en de verdere distributie in Suriname.
Met deze faciliteit heeft de overheid naast de import van babyvoeding ook de meelvoorziening tegen een stabiele prijs voor de komende periode gegarandeerd.
De Murabaha leningsovereenkomst is getekend door de minister van Financiën, terwijl de uitvoering in handen is van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

BEKIJK OOK
Surinaamse ondernemers in Nederland en Suriname bespreken samenwerking