Meelsector voorstander lokale basisvoedsel producerende en exporteconomie

GFC NIEUWS- Samen met de regering worden ook granen voor de productie van meel door De Molen geïmporteerd.
Hiermee garandeert de regering dat basisvoeding, zoals brood betaalbaar blijft, terwijl zij tegelijkertijd actief de lokale productie stimuleert. Dit past volgens De Molen in de gedeelde visie om onze importeconomie te converteren in een lokale (basis)voedsel producerende en exporteconomie.
Middels het aanbieden van betaalbare lokale producten zoals blom, rijst, veevoer en kip(producten) en andere basisvoeding dragen De Molen, Vesu en haar andere zuster en collega bedrijven gezamenlijk substantieel bij aan de verduurzaming en diversificatie van onze economie, alsook aan import vervanging.
“Samen met de nieuwe regering en onze collega‘s in de sector zullen wij ons sterk blijven maken tegen de jarenlange oneerlijke concurrentie van de import van goederen tegen het nultarief welke nota bene lokaal geproduceerd worden. Hierbij worden dus schaarse vreemde valuta verspild welke aangewend kunnen worden voor andere essentiële zaken.”
“Daarnaast zullen wij in de nabije toekomst in public private partnership in versneld tempo bijzondere projecten uitvoeren teneinde de agro-productie verder te stimuleren en de effecten van Covid-19 te minimaliseren.”
“Het belangrijkste is dat wij ook tijdens deze bijzondere mondiale economische dip als gevolg van de Covid-19 pandemie, in staat moeten zijn om ons volk ten alle tijde te voorzien van betaalbare (basis) voeding,” aldus De Molen.

Overige berichten