Medische Zending voert gesprekken met belanghebbenden rond schorsing medewerker

GFC NIEUWSREDACTIE- Naar aanleiding van de recente artikelen die in de media zijn verschenen, heeft de directie de medewerker in kwestie, Isman Antomoi, mondeling laten verweren.

Tijdens dit gesprek heeft deze medewerker zijn verontschuldigingen aangeboden voor het vertoond gedrag naar de bewindsman en de Medische Zending toe.

In dit gesprek heeft hij laten weten nimmer het imago van de organisatie te hebben willen schaden en alle intenties heeft om het goede werk dat de Medische Zending doet en hij daar deel van uitmaakt voort te zetten.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Actievoerders delen gratis ‘schone’ heroïne, meth en cocaïne uit buiten politiebureau

Tevens heeft de organisatie via de media kennis genomen van een brief die door drie vertegenwoordigers van de Saramaccaners is gestuurd naar de vicepresident omtrent de schorsing van de MZ-medewerker die gerelateerd wordt aan een maatregel te zijn getroffen door de minister.

Alhoewel de Medische Zending niet is opgenomen in de correspondentie, heeft de directie vanwege de relatie die zij heeft met haar gemeenschappen toch gemeend een persoonlijk gesprek met de drie ondergetekenden van de brief te voeren, opdat zij deze schrijvers van informatie rond de schorsing kon voorzien.

Tijdens dit gesprek werd het duidelijk voor de vertegenwoordigers dat de brief niet in de juiste context is gelegd.

Deze vertegenwoordigers hebben aangegeven blij te zijn met dit initiatief van MZ en zeggen beter geïnformeerd te zijn over de verantwoordelijkheid van de Medische Zending en het Ministerie van Volksgezondheid in relatie tot de terechte schorsing van Antomoi.

De directie is te alle tijde voorstander van dialoog en hoopt dat partijen bij onduidelijkheden ervoor zullen zorg dragen om eerst rond de gesprekstafel plaats te nemen, voordat andere acties worden ondernomen die voor imagoschade en verstoorde relaties kunnen zorg dragen, meldt de directie van MZ in een persbericht.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten