Medische Zending vaccineert 155 personen Powakka

GFC NIEUWSREDACTIE- De Medische Zending heeft 155 personen gevaccineerd tegen Covid-19.

Dit heeft op 8 juni plaatsgevonden in het gemeenschapshuis van Powakka, waarbij bewoners van Powakka, Redi Dotie, Pierre Kondre, Casipora en MZ-medewerkers zijn gevaccineerd.

Vanwege de Covid-19-uitbraak, welke nog steeds gaande is in Powakka, was het nodig om tijdens deze vaccinatieactiviteit een extra check point op te zetten.

Hiertoe is er een triage tent apart van de wachtruimte opgezet om personen te screenen op Covid-19-klachten of op contact met een positief getest persoon. Verdachte gevallen konden meteen geswabd worden op de polikliniek van Powakka.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meest belangrijke reden waarom mensen met het virus besmet raken wordt niet eerlijk verteld

In de maand april was de kick-off van de vaccinatiecampagne gehouden te Powakka waarbij de minister van Transport Communicatie en Toerisme zijn eerste prik heeft ontvangen tezamen met 48 personen uit de gemeenschappen van Redi Dotie, Powakka en Klein Powakka.

De kapiteins van Redi Dotie en Klein Powakka zijn gevaccineerd en gaven aan het te hebben gedaan om als voorbeeld te dienen voor hun gemeenschap.

Het ligt in de bedoeling om op 15 juni nog eens een Covid-19 vaccinatiedag te houden in Powakka voor de overige bewoners uit dat gebied.

De Medische Zending is blij dat de gemeenschap een weloverwogen en goed geïnformeerd besluit heeft genomen om zich te vaccineren tegen het virus. Zo draagt men bij aan het beheersen van de pandemie.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten