fbpx

Medische Zending herstart KNO-missie in samenwerking met KNO-arts Akrum

GFC NIEUWS- De KNO-missie die een reguliere activiteit van de Medische Zending is, is na een onderbrekingsperiode van 3 jaar, op 11 oktober herstart in samenwerking met de KNO-arts Ralph Akrum.

Het doel van deze missie is om patiënten die specialistische medische zorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woonplaats hiervan te voorzien. Voor deze specialistische missie is de KNO-arts naar het ressort Djoemoe geweest.

In totaal werden op de poliklinieken Semoisie en Djoemoe 37 patiënten gezien door de KNO-arts en zijn team en werden er 19 audiogrammen vervaardigd.

De patiënten waren van te voren gescreend en verzameld door de Gezondheidszorg Assistenten (GzA) en de artsen van de Medische Zending. Het blijkt dat 12 patiënten een hoortoestel nodig hebben. Eén kind zal binnenkort in Paramaribo een operatie moeten ondergaan.

De KNO-missie wordt voor de negende keer door de Medische Zending en in samenwerking met de KNOarts Akrum gehouden.

“Met deze activiteit is er niet alleen een herstart gemaakt met het aanbieden van hoogwaardige specialistische KNO zorg aan Surinamers in hun eigen woonomgeving in het verre binnenland, maar heeft er ook een step-up plaatsgevonden van de dienstverlening van zowel de KNO- specialisme als de MZ die geïntegreerde Primary Health Care in haar strategie heeft”, geeft Baldewsingh, regiocoördinator van MZ aan.

Volgens Akrum was deze missie vanwege een tweetal aspecten bijzonder ten opzichte van de eerdere 8 missies.

“In de eerste plaats was het de eerste keer dat er ook gehoortesten werden afgenomen van patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen. Met een draagbare audiometer (apparaat waarmee er gehoortesten worden uitgevoerd) heeft Jameelah Ozir, de audiogrammen vervaardigd. Daarnaast was dit de eerste keer dat het spreekuur werd uitgevoerd door Diederik van Hasselt, waarnemend KNO-arts uit Nederland”, aldus Akrum.

BEKIJK OOK
Onderzoek CASAS naar platform draagkracht luchthaven Zanderij na klacht KLM

Akrum heeft tijdens deze missie de opgedane ervaring van de 8 eerdere keren met van Hasselt gedeeld.

Akrum benadrukt verder dat bij de specialistische missies dezelfde eisen worden gesteld aan de inhoudelijke kwaliteit zoals dat in Paramaribo wordt gedaan.

Naast het aspect van spreekuur en gehooronderzoek bij de patiënten is er samen met de gezondheidswerkers gebrainstormd over hoe de zorg beter en bereikbaarder te kunnen maken. Uitgaande hiervan hebben de KNO-artsen voorgesteld om bepaalde oordruppels toe te voegen aan het standaard assortiment van de MZ-poliklinieken, zodat het reinigen van de oren door de lokale GzA’s kan geschieden en er minder vaak een consult van een KNO-arts nodig is.

Ook het aspect van preventie van vastzittend oorsmeer, middels het regelmatig druppelen van olie in de gehoorgang is besproken met het dorpshoofd en een dorpsoudste van Semoisie. Dit om te voorkomen dat de oren verstopt raken door oorsmeer en het gehoor dan daardoor verminderd is.

Akrum geeft verder aan dat de mogelijkheid van een korting op de prijs van hoortoestellen bekeken zullen worden voor de doelgroep. Tevens zal er een investering plaatsvinden, zodat de oortoestellen ook ter plekke in het binnenland kunnen worden aangemeten en geprogrammeerd met een laptop, de benodigde software en randapparatuur.

Baldewsingh kijkt terug op een geslaagde missie en geeft aan dat met de herstart er weer een regelmaat zal zijn voor de KNO-missie in het binnenland.