Medische Zending helpt school Grantatai schoonmaken

Het gezondheidsteam van MZ-poli Debike aan de Boven-Suriname heeft in het kader van goede hygiëne en een gezonde schoolomgeving samen de medewerkers van Regionale Ontwikkeling een schoonmaakactie uitgevoerd op de O.S. Grantatai. Het gras op en rondom het schoolterrein was heel erg hoog.

Het idee om dit gemeenschapswerk te doen, komt van de schoolleider van bovengenoemde school. Bij de Medische Zending staat het welzijn van haar doelgroep centraal en stimuleert zij daarom haar geïntegreerde Primary Health Care-strategie met actieve gemeenschapsparticipatie en samenwerking met partners in haar verzorgingsgebied.

De schoolkinderen en ouders zijn erg blij. Zij vreesden voor slangen op het schoolterrein en de lokalen.

De kapitein van het dorp Grantatai geeft aan ook heel blij te zijn dat het terrein schoon is gemaakt, maar hij maakt zich zorgen over de continuïteit ervan. “Misschien moet het ministerie van Onderwijs ingrijpen wat dat betreft. Misschien moeten ze de tuinman erbij betrekken zodat hij zijn functie goed kan uitvoeren. Als dat gedeelte tot het schoolterrein behoort dan moet Onderwijs ingrijpen”, aldus de kapitein.