fbpx

Medische staf PCS verruimt kennis psychologische hulp met EMDR-training

GFC NIEUWS- Als onderdeel van het lange samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en Arkin Nederland, hebben behandelaren van het PCS een EMDR-training gevolgd, welke is verzorgd door de EMDR therapeut, Carl Steinmetz.

De groep trainees bestaat uit psychiaters, psychologen en artsen, allen werkzaam bij het PCS.

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Processing” en is een gestructureerde behandelmethode die door een toevallige observatie werd ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro in 1987.

Deze behandelmethode wordt toegepast bij personen die een schokkende of ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt waarvan zij psychische klachten kunnen ontwikkelen, zoals mensen met een posttraumatische stressstoornis en overige trauma gerelateerde angstklachten. Deze mensen vermijden meestal situaties die prikkelbare en angstklachten kunnen oproepen.

Volgens Steinmetz, klinisch psycholoog en deskundige op het gebied van slachtofferhulp, wordt bij EMDR de cliënt gevraagd terug te denken aan de schokkende gebeurtenis en komen de gedachten terecht in wat wordt genoemd het werkgeheugen van de hersenen. Bij het herleven van deze gebeurtenis wordt een afleidende stimulus erbij gehaald door oogbewegingen bij de cliënt te stimuleren.

De therapeut doet dat door de vingers voor de ogen van de cliënt van links naar rechts te bewegen. Er treden hierbij veranderingen op in lichamelijke sensaties en gevoelens die de cliënt op dat moment ervaart en wordt de cliënt gevraagd om zich te focussen op de meest opvallende verandering. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt de schokkende gebeurtenis niet meer als verstorend ervaart.

BEKIJK OOK
Incrimineren Indiërs in Suriname heeft vies etnisch tintje, zegt Dharm Mungra

Steinmetz is van mening dat EMDR zeker toegepast kan worden bij de brandweer, politie, het leger en ambulancepersoneel. In een multiculturele samenleving als Suriname is het volgens Steinmetz wel belangrijk om rekening te houden met culturele aspecten, zoals zang, dans en verhalen, bij de aanpak van trauma.

Volgens de medisch directeur van het PCS, Rudi Dwarkasing, trekker van dit project, was het voornemen voor het verzorgen van een EMDR-training aan behandelaren van PCS reeds lang aanwezig en is thans eindelijk hieraan inhoud gegeven, met de komst van dr. Steinmetz.

Raj Jadnanansing, algemeen directeur van het PCS en één der trainees, is zeer ingenomen met deze training, omdat dit geheel past binnen het beleid van PCS.

De instelling streeft naar continue verbetering van haar dienstverlening en het verder diversifiëren hiervan naar de samenleving toe.

Als enige psychiatrische instelling in Suriname is het van belang dat het zorgaanbod continu wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en geheel in overeenstemming is met de behandelingsmethodieken wereldwijd.

De EMDR-training wordt daarom als een absolute aanwinst gezien en heeft voor alle deelnemers geleid tot een diepere verruiming van kun kennis.