fbpx
Medische sector ondersteunt actie bedrijfsleven

GFC NIEUWS- Diverse zorgverleners binnen de medische sector ondersteunen vandaag de actie van het bedrijfsleven en de banken.

Het gaat om leden van de Vereniging van Medici in Suriname, de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie, de Vereniging van Apothekers in Suriname, de Surinaamse Tandheelkundigenvereniging, de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen, de Vereniging van Logopedisten, de Surinaamse Vereniging van Diëtisten, ergotherapeuten en huidtherapeuten.

In een bericht zeggen ze met grote bezorgdheid hebben kennis genomen van de aanname en inwerkingtreding van de Valutatransactiewet, zoals afgekondigd op maandag 23 maart. “De gevolgen van deze wet zijn niet te overzien en onze bezorgdheid strekt zich met name uit over de grote, onherroepelijke consequenties voor het gehele bedrijfsleven, de banken, maar ook de totale samenleving, waar wij allen vredig deel van uitmaken.”

Deze wet zal ook grote invloed op de zorg hebben, aangezien ook hierdoor aanmerkelijke tekorten aan essentiële middelen zullen optreden.

“Onze grote bezorgdheid heeft op gelijke wijze ook betrekking op de onlangs -op initiatief van enkele DNA-leden- ingediende Zorgwetten (de Raamwet Volksgezondheid en de Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg), die verregaande consequenties zullen hebben voor de gehele zorgverlening in het land en waarbij ook de groepen werkzaam in de zorg, maar ook het bedrijfsleven en de vakbeweging die allen de enorm verhoogde zorgkosten zouden moeten opbrengen, juist niet betrokken zijn! Indien ook deze nieuwe wetgeving erdoor gedrukt wordt in de DNA, zal de chaos in de zorg niet meer te overzien zijn en wij willen hierbij daarom dan ook dit gepast zorgsignaal afgeven aan de Regering en de DNA.”

“Wij willen graag blijven meewerken aan de verdere ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit alsook van de kostenbeheersing van de Zorg, met vereende krachten in goed overleg met de betreffende actoren, daarmee een breed draagvlak creërend.”

“De ingediende Zorgwetten zijn daar echter op geen enkele wijze een product van en zullen alleen al met de huidige financiële krapte een snel verder afglijden van de zorg te weeg brengen.”

“Wij steunen ook het bedrijfsleven in hun actie om op te komen voor het behoud van de bedrijven en de werkgelegenheid in ons land, voor het overeind helpen houden van onze economie, in het belang van de gehele samenleving, in het uiteindelijk belang van allen.”

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…