Medische hulp uit Cuba

GFC NIEUWS- Suriname krijgt mogelijk medische assistentie uit Cuba in de strijd tegen het COVID-19 coronavirus, waarvan op vrijdag 13 maart het eerste positieve geïmporteerde geval werd bevestigd.
Tussen Suriname en Cuba zijn er afspraken gemaakt inzake de hulp. Deze afspraken worden geïmplementeerd na afstemming en naar een behoeftelijst van het Managementteam. Hierbij zijn alle actoren binnen de volksgezondheidssector betrokken.
Er komen volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid aanstaande vrijdag 50 gezondheidswerkers, te weten IC-verpleegkundigen, 20 algemeen verpleegkundigen met ervaring bij calamiteiten, waar Cuba vrij goed in is.
Verder komt er een infectioloog, een intensivist, 18 artsen eveneens met ervaring bij calamiteiten.
Elias benadrukt dat deze medici en verpleegkundigen vloeiend Engels spreken, hetgeen een van de voorwaarden was.
Hij laat nadrukkelijk optekenen dat de groep speciaal komt om Suriname bij te staan bij de aanpak van COVID- 19. Na de crisisperiode vertrekken ze weer naar hun land.

Overige berichten