Medische beursalen goed aangekomen in Servië

De 15 studenten die vertrokken zijn naar Servië voor medische studie zijn goed aangekomen.

Zowel de studenten als de ouders zijn erg ingenomen met de aangeboden studiebeurzen. Niet alle studenten die de studie tot arts wilden volgen konden een plek vinden op de Surinaamse opleiding.

Ook voor Cuba lukte het niet, maar door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse zaken konden de studenten in aanmerking komen voor een beurs voor de medische studie in Servië. Hierdoor kunnen de studenten hun droom tot arts alsnog verwezenlijken.

Het ministerie van Volksgezondheid is, nadat de studiebeurzen door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar zijn gesteld, samen met de studenten en de ouders gedurende een periode van zes maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het vertrek naar Servië.

Het ministerie heeft in haar strategische visie aangaande het werven van medisch personeel, erop toegezien dat de tickets van de studenten zijn bekostigd en dat ze allen een uitkering kregen.

Alvorens een aanvang te maken met hun medische studie zullen de studenten een training volgen om de Servische taal aan te leren. De kosten voor het aanleren van de taal, de colleges, accommodatie en maaltijden in de studenten faciliteit worden door Servië gedekt.

De minister van Volksgezondheid gaf aan ingenomen te zijn met het vooruitzicht dat wij na ongeveer 6 jaren, 15 jonge Surinamers terug zullen hebben, die afgestudeerd zijn van de artsenopleiding.

Deze is de tweede groep studenten die naar Servië vertrekt voor het volgen van een medische studie sedert de ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Servië.