Medisch Opvoedkundig Bureau doet scholen op Moengo aan

Het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB), dat als deeltaak heeft begeleiding aan zorgleerlingen, beschikt elk jaar over een aantal stagiaires, waarmee jaarlijks een districtsproject wordt uitgevoerd.

De keus is dit jaar op Marowijne gevallen waar men van 1 tot en met 5 juni actief zal zijn.

In samenspraak met de inspecteur van Onderwijs, Remy Clenem, is het traject uitgezet. Er zijn verschillende verzoeken naar voren gekomen die spelen binnen het onderwijs in dit district. Op basis daarvan is een plan van aanpak uitgezet.

Onder andere komt volgens een persbericht aan de orde motivatiesessies voor de studenten van de 6de klas van de basisschool. Daarnaast zal er bij de lagere klassen ook nagegaan worden als er kinderen zijn met een vermoede ontwikkelingsachterstand. Het is dan de bedoeling dat de intakegesprekken gevoerd worden en deze informatie op het MOB verder besproken wordt.

De ouders van deze kinderen kunnen op tijd gericht verwezen worden als het nodig mocht blijken.

Het werkteam bestaat uit 12 stagiaires en 3 begeleiders. De stagiaires hebben verschillende achtergronden; leraren, orthopedagogen, Sociaal Pedagogische Hulpverleners (SPH), maatschappelijk werkers en pedagogen.

De activiteiten waarmee men zich bezig zal houden zijn:
– Motivatie sessie aan de pupillen van de 6e klas, in het kader van de aankomende toets.
– Sociale vaardigheden middels sport en spel (middaguren).
– Begeleidingsgesprekken met de studenten van de mulo school.

Het uiteindelijk doel van deze week is om aan te geven dat de hulp die het MOB biedt niet alleen beperkt is tot de werklocatie, maar ook (ver) daar buiten. De scholen die gelist zijn, zijn de St. Theresiaschool en de Murrayschool als lagere scholen en de Waaldijkschool als VOJ-scholen.

Overige berichten