fbpx

Mediawerkers uiten ongenoegen over gang van zaken bij regeringspersconferenties

GFC NIEUWSREDACTIE- Mediawerkers in Suriname zijn niet te spreken over de wijze waarop het toegaat tijdens de regerings-persconferenties en waarbij er zelfs sprake is van beknotting van de werkwijze van de pers.

Ondanks het om een persconferentie gaat, merken we dat de pers weinig ruimte krijgt om vragen te stellen, staat in een brief van mediawerkers aan president Chandrikapersad Santokhi.

Hieronder de brief:

Middels dit schrijven uiten wij ons ongenoegen omtrent de gang van zaken bij de regerings-persconferenties. In het bijzonder over de persconferentie van maandag 4 oktober 2021 bij het perscentrum van de regering.

Tijdens deze persconferentie zijn bij de tweede vragenronde collega’s op zeer onprofessionele en kleinerende wijze bejegend door de ceremoniemeester, met als gevolg dat journalisten uit protest de persbijeenkomst hebben verlaten.

Ondergetekenden, journalisten en verslaggevers, zijn niet te spreken over de wijze waarop het toegaat tijdens de regerings-persconferenties en waarbij er zelfs sprake is van beknotting van de werkwijze van de pers. Ondanks het om een persconferentie gaat, merken we dat de pers weinig ruimte krijgt om vragen te stellen.

Na lange inleidingen door regeringsleden blijft er weinig tijd over voor journalisten om vragen te stellen over brandende vraagstukken en om verduidelijking te krijgen, mocht het gegeven antwoord niet helemaal duidelijk zijn. We merken dat dit stelselmatig gebeurt.

Er zijn tal van zaken die misgaan. Er dient verbetering te komen. Wij van de media willen een goede samenwerking met de regering en wensen op een efficiënte en transparante manier informatie te verkrijgen.

Omdat er voor ons als onafhankelijke journalisten en mediahuizen een onwenselijke dan wel onwerkbare situatie is ontstaan zijn we bij elkaar gekomen en hebben wij gezamenlijk deze brief opgesteld.

Dit schrijven bevat een aantal verbeterpunten en wensen die wij graag zien ingewilligd met als doel dat er een betere en transparantere communicatie tussen u, uw regering en de media komt om zo het volk van Suriname objectief te informeren.

Hoe het er nu aan toegaat

Er worden te lange inleidingen gehouden waardoor er minder tijd is voor journalisten om vragen te stellen;

– De persconferenties starten vrijwel altijd later dan gepland waardoor de meetings vanwege de ontstane tijdsdruk haastig worden afgewikkeld;

– Er wordt niet onmiddellijk antwoord gegeven op vragen. Er gaat eerst een hele vragenronde vooraf aan de beantwoording;

– Er worden in de eerste ronde te veel vragen gesteld waardoor beantwoording ‘weggemoffeld’ kan worden en er nauwelijks antwoord wordt gegeven op gestelde vragen;

– Sommige ministers willen journalisten niet te woord staan. Ze zijn niet (altijd) beschikbaar voor interviews en bij de vergaderingen van de ministerraad. Slechts een handjevol staat daar geregeld de media te woord;

– De MC’s willen weleens de journalisten beknotten bij het stellen van vragen en soms zelf vragen beantwoorden die aan leden van de regering zijn gesteld, terwijl de MC er is om de persontmoeting in goede banen te leiden;

– Momenteel heeft het Kabinet van de Vicepresident een eigen voorlichtingsafdeling (Directoraat Volkscommunicatie) en aan de andere kant is er een Communicatiedienst Suriname (CDS). Dit zorgt ervoor dat het voor de pers onduidelijk is wanneer voor bepaalde informatie bij het Directoraat Volkscommunicatie of de CDS aangeklopt moet worden. Een centraal communicatiepunt van de overheid is gewenst.

Voorstellen/verbeterpunten

De inleidingen kunnen kort worden gehouden (bijvoorbeeld 10-15 minuten) zodat er meer ruimte is om vragen te stellen; Als er tijdens een persconferentie meerdere regeringsleden het woord zullen voeren kunnen de inleidingen per persoon 3-5 minuten zijn;

– Bij regerings-persconferenties gebruikmaken van een roulatiesysteem waarbij iedere keer drie tot vier ministers aanzitten of dat de president/vicepresident namens de gehele regering praat; Wel dient er ruimte te bestaan dat aanwezige ministers ingaan op vragen die betrekking hebben op hun beleidsgebied;

BEKIJK OOK
Santokhi vraagt VN verscherpte maatregelen

– Er direct ‘vraag- en antwoordsysteem’ op persconferenties is aan te bevelen. Het is verstandiger en beter om nadat een journalist een vraag heeft gesteld direct te antwoorden. Zoals het er nu aan toe gaat maakt dat diverse vragen worden vergeten dan wel overgeslagen.

Om dat te voorkomen is het dus beter om na de vraag meteen antwoord te geven. We kunnen als voorbeeld nemen, uw gezamenlijke persconferentie onlangs met de Nederlandse premier Mark Rutte waarbij er direct antwoord kwam op een vraag;

– Aanbevolen wordt dat ministers afwisselend maar wel regelmatig persconferenties over hun beleidsgebied geven zodat die de samenleving kunnen informeren waarmee het ministerie zich bezighoudt. Ministers mag worden verzocht om meer de pers te woord staan in plaats van steeds zich snel uit te voeten te maken voor de aanwezige pers.

Door steeds de media te ontwijken doet dit hun eigen geloofwaardigheid geen goed. Door het regelmatig houden van persconferenties hoeven deze niet lang te duren en kunnen deze ook aan een bepaald thema van het desbetreffend beleidsgebied worden ingericht;

– Een woordvoerder namens de Raad van Ministers aanwijzen die de media na de RvM-vergadering toespreekt en antwoord geeft op de gestelde vragen en wat op die dag besproken is geworden binnen de RvM;

– Een minder prominente rol voor de MC tijdens persconferenties. De ceremoniemeester heeft als rol/taak de persconferentie in goede banen te leiden en het is niet zijn of haar taak om voor u, de vicepresident en of voor de ministers te antwoorden. De MC dient niet inhoudelijk deel te nemen aan de informatie-uitwisseling tussen regering en pers;

– Fusie van de CDS en het Directoraat Volkscommunicatie is wenselijk zodat de media voor informatie bij een centraal punt terecht kan;

– Ministers moeten in de gelegenheid worden gesteld om zelf vragen te beantwoorden. Ze mogen zelf aangeven als ze later erop terug willen komen en of er antwoord op willen geven;

– Open communicatie hebben met de media en de media niet uitsluiten;

– Persconferenties optimaal blijven houden waarbij de inrichting efficiënter is;

– Het op regelmatige basis evalueren van de inrichting van persconferenties zodat er steeds gecorrigeerd kan worden. Dit zou kunnen gebeuren in overleg tussen de CDS en de media.

Bovenstaande gezegd hebbende wensen ondergetekenden graag middels vertegenwoordiging vanuit dit collectief een gesprek met u om voorgenoemde punten te bespreken met als hoofddoel een betere communicatie naar het volk van Suriname tot stand te brengen.

We wensen u erop te attenderen dat wij niet op oorlogspad zijn met de regering, maar slechts een goede samenwerking wensen te hebben met de regering, zodat de media haar werk efficiënt kan doen.

Lange inleidingen, beknotting bij het stellen van vragen, geen antwoord geven op vragen en het draaien om de hete brei heen, moeten tot het verleden gaan behoren.

Wij protesteren bij deze met klem tegen de wijze waarop het eraan toegaat tijdens regerings-persconferenties en zien graag dat ons misnoegen serieus wordt genomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een reactie middels het aanpakken van de probleempunten die wij onder uw aandacht hebben gebracht.

Wij verzoeken u daarom om ons (op zeer korte termijn) te informeren over de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

Als laatste wensen wij u en uw regering kenbaar te maken dat wij u niet onwelwillend willen zijn maar dat goede communicatie de sleutel is voor een beter en mooier Suriname voor ons allen.

Voor de goede orde is de Surinaamse Vereniging van Journalisten geïnformeerd over ons standpunt met betrekking tot de deze kwestie.

Het Mediacollectief