Mediaverkeersveiligheidscampagne moet bewustwording op gang brengen

GFC NIEUWS- Suriname is het jaar 2019 is geëindigd met tachtig verkeersdoden. Het jaar 2020 telde op 7 januari reeds drie verkeersdoden.
De verkeersproblematiek in Suriname is een nationaal vraagstuk dat vraagt om een brede aanpak. Daarom heeft het communicatiebureau Meridian het met ondersteuning van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) en het Korps Politie Suriname (KPS) op zich genomen een mediacampagne op te zetten gericht op verkeersveiligheid.
Vanaf deze maand gaat de mediacampagne Verkeersveiligheid van start en loopt tot en met 31 december 2020.
Gedurende deze campagne zullen dagelijks via verschillende televisiestations en social media spotjes worden vertoond die reële verkeerssituaties in beeld brengen. Met deze spotjes wordt getracht eenieder de consequenties van ongewenst gedrag in het verkeer te doen beseffen.
De frequentie van de uitzendingen moet ertoe bijdragen dat de mentaliteit van de verkeersdeelnemer positief wordt beïnvloed.
De afgelopen 10 jaar is op 2015 na het aantal verkeersdoden steeds boven 70 uitgevallen. Een van de doelstellingen van deze campagne is om deze trend te doorbreken.
Grote delen van de samenleving worden zowel direct als indirect getroffen worden door onverantwoord rijgedrag. In de media wordt vaak de nadruk gelegd op verkeersdoden, maar wordt nauwelijks stilgestaan bij de tientallen mensen die te kampen hebben met de blijvende gevolgen van een verkeersongeluk.
Ook de ontbrekende en slecht functionerende instituten waar verkeersslachtoffers terecht zouden kunnen, willen Meridian, KPS en KSV en haar partners de komende tijd onder de aandacht brengen en waar mogelijk bijdragen aan oplossingen. Enkele jaren geleden is de verkeersveiligheidsmaand geïntroduceerd.
Ieder jaar wordt van 15 augustus tot en met 15 september door onder andere het KSV en het Ministerie van Justitie en Politie extra aandacht gevraagd voor verantwoordelijk rijgedrag.
In een periode waarin er landelijk verhoogde aandacht is voor dit thema vielen in 2019 toch nog zeven verkeersdoden.
KSV streeft er vooral naar dat er blijvend aandacht gevraagd wordt voor de gevolgen van onverantwoord rijgedrag. Het blijvende leed en de blijvende ontwrichting van de persoonlijke levens of gezinssituaties na een verkeersongeval vraagt erom dat er verantwoordelijkheid wordt genomen door alle verkeersdeelnemers.
Voor de campagne is Meridian partnerschappen aangegaan met de volgende bedrijven die eensgezind denken over de verkeersproblematiek in Suriname: de Stichting Staatsziekenfonds (het SZF), Haukes, Rock Oil, SEMC, Badjas Bussen, Cirkel Group, KFC & Pizza Hut Suriname, Telesur/ATV. Als initiatiefnemer van dit project is Meridian trots op deze unieke public-private-partnership.
Bedrijven die nog een bijdrage willen leveren, kunnen zich alsnog melden bij Meridian om zodoende er mede voor zorg te dragen dat de hoge uitzendfrequentie het hele jaar door kan worden gehandhaafd.

Overige berichten