fbpx

Media Nickerie bewust gemaakt van gebruik pesticiden

GFC NIEUWS- De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft voor de media in Nickerie de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’ verzorgd.

Dit geschiedde op aanvraag van de mediawerkers zelf, die omstandig geïnformeerd werden over dit onderwerp.

De training, die deel uitmaakt van een bewustwordingscampagne, wordt niet alleen aan boeren, maar ook aan andere groepen binnen de samenleving verzorgd.

Na een intensieve trainingssessie van drie uren, werden de deelnemers toegesproken door minister Rabin Parmessar.

De deelnemers, verslaggevers en cameramannen, gaven aan blij te zijn met dit initiatief en wensen graag meer van deze trainingen te volgen, zodat zij de verkregen informatie kunnen overdragen aan de samenleving via de mediahuizen waar zij te werk zijn gesteld.

BEKIJK OOK
Recherche Paramaribo houdt twee bewakers handelszaak aan voor diefstal

De certificaten werden uitgereikt door minister Parmessar en het waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, Carmen van Dijk.

De bewustwording van het verantwoord gebruik van pesticiden is één van de prioriteiten van zijn beleid. ‘Wij hebben recht op gezond voedsel en dat is een verantwoordelijkheid van ons allen’, aldus de minister.