Medewerkers LVV participeren aan mangrove-workshop

Medewerkers van het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben geparticipeerd aan een workshop in het kader van het project “Mangrove Rehabilitatie en Mangrove plantactiviteiten”. Onder leiding van Professor Dr. Sieuwnath Naipal is deze workshop gehouden te Weg naar Zee.

Het doel van deze workshop is om de samenleving te informeren over de mangrove-activiteiten en om hen de gelegenheid te geven zich daarin te verdiepen. Eveneens om de samenleving actief te laten participeren aan de plantactiviteiten.

Het bovengenoemd pilotproject heeft als doelstelling het ontwikkelen van aanpassingsmaatregelen tegen de zeespiegelstijging en het op een duurzame manier aanpakken van de klimaatsverandering. De aanpassingsmaatregel omvat onder andere het aanleggen van een eenheid voor sedimentatie-opsluiting om de verzachting van de kusterosie aan te tonen, meldt LVV.

Proffesor Naipal heeft de deelnemers middels een presentatie geïnformeerd over onder andere het rehabilitatieproject van Mangrove te Weg naar Zee, de bouw van de sediment trapping units (kwelders) en de plantactiviteiten aldaar. Hij is reeds 2 jaar bezig met dit pilotproject. Met natuurlijke materialen wordt geprobeerd met de natuur te werken om een duurzame kuststrook te creëren. Na de presentatie hebben de deelnemers mangrove overgeplant.

Het Weg naar Zeegebied staat bekend om de agrarische activiteiten die aldaar plaatsvinden. Het is van belang dat de plaatselijke agrariërs en ook de rest van de samenleving bewust worden van dit project, waarbij getracht wordt een duurzame kuststrook te creëren met een natuurlijke habitat voor onder andere vogels, vissen, krabben en de samenleving.(GFC)