fbpx

Medewerkers Juspol ontvangen certificaat ‘Zakelijke brieven schrijven’

GFC NIEUWS- De medewerkers van de afdeling Personeelszaken van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) hebben de training “Zakelijke brieven schrijven” succesvol afgerond.

Twintig medewerkers mochten 7 weken lang deelnemen aan de training en ontvingen allen een certificaat. Het doel hiervan is het vergroten van de eigen vaardigheid van de groep in het op papier of digitaal presenteren van eigen gedachten en redeneringen.

Onderdirecteur Algemeen Beheer van Juspol, Shivanand Ramlal, gaf bij de uitreiking aan dat hij vorderingen heeft gezien in stukken die het personeel samenstelt en aanlevert. Er zijn volgens hem minder fouten geconstateerd dan voorheen.

“Hier en daar zijn er nog wel wat kleine fouten, maar niet diezelfde fouten die wij eerder zagen. Dat geeft aan dat er vorderingen zijn en de kennis is overgedragen. Wij zijn de docent erkentelijk daarvoor” zegt Ramlal.

De onderdirecteur zei verder dat dit alvast een eerste stap is van het ministerie om te werken aan de professionalisering van de diensten en scholing van het personeel.

De docent Nederlands en trainer “Zakelijke brieven schrijven”, Goomti Kanhai-Jaglal, zei dat alle deelnemers hun uiterste best hebben gedaan en allemaal heel goed kunnen samenwerken. Wees altijd zo correct mogelijk, alert, eerlijk en werk samen met elkaar”, gaf ze de medewerkers mee. Het is volgens haar een begin van hun vorming in de taalvaardigheid.

BEKIJK OOK
SRD 29 miljoen teruggestort in reçufraudezaak

De training is 17 oktober van start gegaan. Er is namelijk gelet op spelling (werkwoorden), veel gemaakte formuleringsfouten en argumentatie. De trainer zegt dat ze ook geleerd hebben om heel kritisch en op een correcte manier te kijken naar hun eigen werk en dat van een ander.

Bij het schriftelijk examen is getoetst wat ze geleerd hebben. Er kwam ook onderzoekvaardigheden aan te pas. Met dit onderdeel hebben de medewerkers de training afgerond.

In groepsverband schreven ze een adviesrapport waarin er onderzoek gedaan is naar de problemen die medewerkers ervaren tijdens hun werkzaamheden en verbeteringen van de dienst Personeelszaken.

Onderdirecteur Ramlal nam vijf adviesrapporten van de groepen deelnemers in ontvangst. Hij belooft die te zullen voorleggen aan de directie en te werken aan de aanbevelingen.