fbpx

Medewerkers CELOS voeren actie

De sitdown actie van de leden van de CELOS Werknemers Organisatie (CWO) is tijdens een woensdag gehouden algemene leden vergadering overgenomen door de bond. Ook is de samenwerking met de huidige directie van het CELOS verbroken, laat de voorzitter van CWO, Hugo Blanker, weten.

In een motie aan de directeur van de CELOS wordt verder aangehaald dat het bestuur van de CWO en de medewerkers van het CELOS geconfronteerd worden met handelingen en voorgenomen maatregelen, of juist het nalaten daarvan, die uitlokken tot arbeidsonrust.

Onder meer wordt gewag gemaakt over werknemers die te lang op hun daggelden moesten wachten. Pas nadat de CWO hierover een dreiging liet uitgaan, is een aanvang gemaakt om die recht te trekken.

Verder blijft de uitvoering van het gemengd seminar CELOS/CWO middels allerlei vertragingstechnieken van de directie van het CELOS nog steeds uit.

De directie gaat ertoe over een scan identificatie systeem in te voeren, zonder de werknemersvertegenwoordiging daarbij adequaat te betrekken.

OOK INTERESSANT
Karansing Dinesh, Cia Watson en Ramsamoedj Daniel winnaars quiz Wereld Consumenten Rechten Dag

Opmerkingen door de bond hierover worden door haar afgedaan als niet relevant, terwijl een van de voorschriften in dit geval vereist dat introductie in overleg met de werknemersorganisatie moet geschieden.

Bovendien stelt de bond dat de noodzakelijke verbetering en andere materiële voorzieningen prioriteit heeft. Voorts gaat de directie van het CELOS geheel voorbij aan de benaderingen in federatief verband.

Vanuit de directie worden werknemers geïntimideerd en aangezet om verraad te plegen wanneer zij in het verband van de WFU opkomen voor tijdige uitbetaling van het salaris van alle medewerkers (in elk geval de tappers van de universiteit);

De CWO hekelt het dat zij ook nog steeds niet is uitgenodigd voor aanstelling van haar vertegenwoordiger in het bestuur van het CELOS.(GFC)