MBA-studenten PTC op studie- en oriëntatiereis

Studenten van groep V van het programma MBA in Innovation & Technology hebben in april een bezoek gebracht in Nederland onder begeleiding van program manager Negesty Winter.

De groep werd in Nederland ontvangen door de Saxion University of Applied Sciences. De reis was bedoeld om de internationale oriëntatie binnen het programma te versterken en relevante opdrachten te maken. Deze opdrachten spelen een rol in het afstudeertraject bij terugkomst in Suriname.

De groep bestond uit 10 studenten en het thema van deze studie – en oriëntatiereis was: “Sustainability – Environment – Sustainable Development Goals”.

Op de laatste dag hebben alle deelnemers een certificaat ontvangen. Zij hebben diverse locaties bezocht in het kader van de studie, zoals Twence Afvalverwerking, NieuweWeme groep, Enschede Textielstad, Zeelandia en Nanolab waarbij verschillende onderwerpen aan de orde zijn gekomen.

De MBA-opleiding is een NOVA geaccrediteerde opleiding en leidt op tot een Master titel op het gebied van technische en management gerichte vraagstukken. Het besteedt extra aandacht aan het verwerven van kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap gelet op de toenemende behoeften bij organisaties als overheden en het bedrijfsleven.

De student heeft na afloop van de studie inzicht in het theoretische en methodologische kennisdomein van de bedrijfskunde in samenhang met duurzame innovaties en technologie.

MBA-student Ameet Chinnoe heeft deze reis als zeer leerrijk ervaren. “We hebben hierbij de gelegenheid gekregen om het grootste deel van de onderwerpen, die wij tijdens de theoretische fase van de studie hebben gekregen, nu in de praktijk toegepast te mogen zien. Dat varieert van organisatie management onderwerpen tot duurzaamheidsonderwerpen zoals, Circulaire Economie en Duurzame Ketens. Dit onder andere in de bedrijven, zoals Trimm en Twence. Ook heeft de oriëntatiereis inzichten mogen verschaffen in de vorm van ideeën en tools die ik ook in mijn afstudeeronderzoek en in mijn dagelijkse werkzaamheden zou kunnen toepassen. Het wordt door mij zeer zeker als toegevoegde waarde ervaren”, geeft de student in het kort weer.

Overige berichten