Maya Manohar promoveert op kindermishandeling

GFC NIEUWSREDACTIE- Maya Manohar is woensdag gepromoveerd tot doctor in de Juridische Wetenschappen. Zij verdedigde het proefschrift getiteld: ‘A legal study on child abuse and neglect in Suriname’.

De aanleiding voor dit onderzoek zijn vooral de hoge cijfers van geweld tegen kinderen geweest die tussen 2006 en 2018 varieerden tussen de 71 en 89%.

Onderzocht is in hoeverre Suriname voldoet aan de verplichtingen uit het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind welke door de Staat is geratificeerd.

Naast literatuurstudie is er een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 129 respondenten verricht.

Als belangrijkste aanbeveling is de uitbreiding van het Kinderbeschermingssysteem gedaan. Dit systeem moet uitgebreid worden met Meldpunten kinderbescherming in alle districten en met een kinderombudsman.

Overige berichten