Matjaw familie distantieert zich van Albert Aboikoni

De Matjaw familie wenst mede namens de totale Saamaka gemeenschap het volgende onder de aandacht te brengen van de Surinaamse samenleving. Sinds het verscheiden van Granman Belvon Aboikoni in juni 2014, heeft de Matjaw familie de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om te kunnen voorzien in zijn opvolging.

Op de plechtige vergadering van Dangogo -1 op zaterdag 16 juli 2016 werd Naze Amina door de familie voorgedragen en gekozen tot de opvolger van Granman Belvon.

Op maandag 6 maart 2017 werd Amina in het dorp Dangogo-1 aan de Piki-Lio, onder grote be-langstelling van de Matjaw familie, vertegenwoordigers van het Saamaka gezag, overige stamge-noten en andere genodigden, cultureel ingewijd en geïnstalleerd als de nieuwe Granman van de Saamaka en tevens de opvolger van de in juni 2014 overleden Granman Belvon Aboikoni.

De Matjaw familie distantieert zich dan ook van de berichtgeving van het zogenaamde kabinet van ene Granman Albert Aboikoni. De Matjaw familie wil benadrukken dat zij een dergelijke institutie binnen de Saamaka gezagsstructuur niet kent.

De Matjaw familie wenst verder de aandacht van de Surinaamse gemeenschap erop te vestigen dat wanneer de in die berichtgeving genoemde Albert Aboikoni dezelfde rebelerende persoon uit de Matjaw familie betreft, die eigendunkelijk en met geweld het Granmanschap van de Stam op-eist en naar zich toetrekt, omdat zijn broer Belvon de Granman was, die zich nota bene te Asindo-opo liet inwijden en instaleren als Granman, dan moet het duidelijk zijn dat die Albert Aboikoni niet de Granman is en ook nimmer zal worden gepromoveerd tot Groot-Opperhoofd van de stam der Saamaka.

Die Albert Aboikoni heeft binnen de Matjaw familie slechts de functie van Hoofdkapitein en die functie kan niet worden ingeruild voor het Granmanschap.

De Matjaw familie wenst ten slotte te benadrukken dat zij onder aanvoering van het interregnum, Hoofdkapitein Ameetje Konoe Pavion, thans bezig is met de regering en de bevoegde autoriteiten de nodige voorbereidingen te het treffen voor een plechtige bevestiging van Granman Naze Amina in het ambt van Groot-Opperhoofd van de stam der Saamaka.

Overige berichten