fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Mathoera positief over intensivering defensiesamenwerking Suriname en Frans-Guyana

GFC NIEUWS- Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft positieve verwachtingen over de intensivering van de samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana.

Beide landen hebben tijdens een bilateraal overleg op 4 september in Saint Laurent, Frans-Guyana, een verklaring getekend om vraagstukken waarmee beide landen te kampen hebben gezamenlijk aan te pakken. De minister zegt dat voor wat immigratie betreft, besproken is dat er vaste posten worden geplaatst.

Het is niet de bedoeling om het verkeer tussen beide landen volledig stop te zetten. Zij voegt er vervolgens aan toe dat de grenzen nog steeds gesloten zijn. In geval er behoefte is aan het in orde maken van essentiële zaken zal daar waar nodig in goed overleg toestemming worden verleend voor transport, “maar het moet gecontroleerd zijn”, benadrukt de bewindsvrouw. Met essentiële zaken bedoelt minister Mathoera onder andere ziekte en begrafenis.

“Illegale immigratie en illegaal goederenverkeer is een uitdaging voor de hele wereld. Niet alleen voor Suriname en Frankrijk, maar de hele wereld. In een Covid-19-situatie brengt het extra uitdagingen met zich mee, daarom is het van eminent belang dat alle landen met elkaar samenwerken.”

De controle op de oostgrens blijft volgens de Defensieminister een uitdaging, maar ook daarover zijn afspraken de gemaakt met de Franse regering. “Je kan heel moeilijk de controle houden op de hele lange grens van bijna zeshonderd kilometer. Daarom zijn de mogelijkheden met betrekking tot surveillance te water ook bekeken. Er is afgesproken dat we de rivier delen in verschillende secties. Een deel is voor rekening van het Surinaamse ministerie van Defensie en een deel voor de Franse autoriteiten”, aldus de Defensieminister.

OOK INTERESSANT
Groot landelijk onderzoek naar sporttalenten op scholen

In het geval van de grens die Suriname deelt met Frans-Guyana is het noodzakelijk dat in het belang van beide gemeenschappen, beide landen samenwerken. Dit betekent voor de minister onder meer dat:

– Partijen regelmatig overlegmomenten zullen hebben;
– Dat er gezamenlijke patrouilles zullen worden uitgevoerd;
– Dat er afspraken worden gemaakt;
– Dat er geclusterd wordt ingeval er sprake is van schaarse middelen en capaciteiten.

De minister is van oordeel dat dit alles erin zal resulteren dat het effect veel beter wordt. Het zal ertoe leiden dat men zal zien dat het geen ongecontroleerde boel is. Hierdoor zullen personen steeds meer gaan beseffen dat zij niet kunnen komen en gaan hoe en wanneer zij dat willen.

De samenwerking zal verder ervoor zorgen dat er zichtbaarheid en gezag is. “Dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen wanneer mensen illegaal oversteken.”