Matawai’s Duurzaam Landschapsbeheer Project gelanceerd

Samen met Stichting Investeringsfonds Matawai (MIF) en een Nederlandse partner, het Koninklijk Instituut der Tropen (KIT), heeft CI-Suriname een projectvoorstel ingediend ten behoeve van de Matawai-gemeenschap in Boven-Saramacca. Dit goedgekeurd voorstel dient als verdere invulling van een reeds gesloten Memorandum of Understanding (MoU) tussen CI-Suriname en de Matawai gemeenschap.

Met financiering van de Twinning Faciliteit (UTSN) zal Conservation International Suriname (CI-S) in partnerschap met het Koninklijke Instituut der Tropen (KIT) en Stichting Investeringsfonds Matawai (MIF) verder werken aan een Duurzaam Lanschapsbeheer Programma in het Matawai gebied. Binnen dit project zullen de 10 dorpen, vanaf Bethel tot en met Vertrouw, aan de Boven-Saramaccarivier, participeren. Het project moet met toestemming van de gemeenschap bijdragen aan het duurzaam gebruik en beheer van ecosysteemdiensten, terwijl er livelyhood packages voor de gemeenschap worden ontwikkeld. Met dit project is het ons gelukt om additionele middelen van Euro 200,000 te werven voor de duurzame ontwikkeling van de Matawai gemeenschap. De donor van dit project is de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN).

In een duurzaam landschap beheersen mensen natuurlijk kapitaal samen met duurzame productiesystemen op een schaal die: 1) meerdere bestuursniveaus omvat; 2) een breed scala aan toepassingen heeft; 3) het welzijn van de mens op lange termijn in een veranderende wereld verbeterd. Het Twinningproject maakt zich hiervoor sterk. Hiervoor zal het project een participatief proces met de doelgroepen waarborgen.

Overige berichten