fbpx

Matawai ’s Twinning project ‘duurzaam landschapsbeheer’ verloopt volgens schema

GFC NIEUWS- Gedurende de afgelopen maanden is actief invulling gegeven aan het ‘duurzaam landschapsbeheer’ project van de 10 Matawai dorpen aan de Boven-Saramaccarivier.

De samenwerking tussen Conservation International Suriname, Stichting Investeringsfonds Matawai, het Koninklijk Instituut van de Tropen moet bijdragen aan het duurzaam beheer van ecosysteemdiensten, terwijl hun levensonderhoud wordt versterkt.

De financiering is met fondsen van het Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN).

Het uitgangspunt is dat economische ontwikkeling en natuurbescherming in balans moeten zijn.

Met een financiering van euro 200,000 wordt een duurzaam model uitgevoerd in het Pusugrunu Gemeenschapsbos, gericht op het duurzaam beheren van natuurlijk kapitaal (het bos en alles wat erbij hoort), samen met duurzame productiesystemen, die de natuur geen schade toebrengen.

Te beginnen in februari vonden achtereenvolgens de ‘Grand Inceptie’ (kick-off-) meeting in Pusugrunu en Paramaribo plaats.

Daarna is een participatieve 3-D mapping facilitator aangeworven om de Matawai gemeenschap te ondersteunen met de kartering van ecosysteemdiensten met daaraan gekoppeld de desktopstudies, een veldbezoek en een bijeenkomst in Paramaribo om de kaartlegendes voor de 3D-kaart te valideren en de omvang v/h Matawai grondgebied te bepalen.

BEKIJK OOK
Belofte om eigenaren overwoekerde percelen Paramaribo aan te pakken niet waargemaakt

Intussen heeft de inspanning van de gemeenschap geresulteerd in een 3d-kaart met de culturele begrenzingen van het leefgebied van de Matawai. De kaart staat in Pususgrunu.

Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de 10 dorpen zal verder werken aan de afronding van het proces van onder andere toetsen van de juistheid van data en de identificatie van belangrijke ecosysteemdiensten, zoals water, voedselvoorziening, niet-bos-bijproducten.

Hierbij zullen ook de potentiële zakelijke ketens, die moeten leiden tot het vergroten van inkomsten en werkgelegenheid, samen met de gemeenschap geïdentificeerd worden om verder uitgewerkt te worden.

Deze inzichten zullen de basis vormen voor het schrijven van het gefaseerde beheer-, ontwikkelings- en investeringsplan voor het Pusugrunu-gemeenschapsbos en voor het ontwerp van het instandhoudings- en voordeelpakket van de Conservation agreement.

De organisatie en projectpartners kijken met tevredenheid terug op de resultaten van de afgelopen maanden. Dit project zal in december 2020 worden afgerond.