Masterplan voor pluimveesector volgens de standaarden

Het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is regelmatig overleg geweest met de kipsector waarbij is aangekondigd dat binnen het masterplan voor pluimveesector er maatregelen zijn getroffen.

Het gaat om de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen van 20 naar 40%. Het doel van de verhoging is namelijk, de productievergroting van de werkgelegenheid. de besparing van deviezen is ook van essentieel belang en per slot van rekening de zelfvoorzienigheid.

Een ander maatregel binnen het masterplan voor de pluimveesector is het verheffen van de standaarden voor de kipsector tot het technisch voorschrift waarbij de sector verplicht wordt gesteld zich aan de standaarden te houden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om te investeren in moderne kippenhokken om zo de grote kipsterfte tijdens de enorme hitteperiode tegen te gaan.

In het kader van de zelfvoorzienigheid is verder een aanvang gemaakt met het investeren van voederijst die importmais moet vervangen om te kunnen voorzien in lokale eiwitbehoefte.

De Stichting Wederopbouw Rijstcultuur Saramacca (SWRS) heeft onlangs handmatig 20 hectare zaaizaad ingezaaid, zodat er voldoende kan zijn voor het volgend project in juni 2018. Voor het totaal project is er 3000 hectare voederijst nodig om te kunnen voorzien in de totale voerproductie. De handmatige inzaai is nodig om het beschikbare zaaizaad te verdelen zodat er zuivere zaad gekweekt kan worden om te komen tot de voederijst.(GFC)

Overige berichten