Massale opkomst massameeting PL geeft hoop

GFC NIEUWS- Structuren van de Pertjajah Luhur (PL) zijn zeer tevreden over de massale opkomst van het publiek tijdens de massameeting van 24 februari. Zij zijn met de partijleiding bijeengekomen ter evaluatie van de massameeting te Leiding.
“Duizenden mensen hebben de massameeting bezocht. Zij hebben bewezen te willen gaan voor verandering. De meeting was bijzonder geslaagd”, luidde de conclusie.
Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo geeft de grote massa hoop. Het bewijst dat de democratie nog leeft. “Het stimuleert ons om ons nóg harder in te zetten voor het verdrijven van de autocratie en het behoud van de democratie,” gaf hij de partijstructuren mee.
Die hebben aangegeven bijzonder trots te zijn op de mensen die de massabijeenkomst op Leiding hebben bezocht. Benadrukt werd dat het gaat om mensen die uit vrije wil zijn gekomen. Zij zijn niet gezwicht voor de dreiging om hun baan, positie of promotie te verliezen.
Ook PL-parlementariër Ingrid Karta-Bink stelde dat het publiek met haar aanwezigheid heeft getoond verandering te willen. Zij hebben het teken gegeven dat zij het niet eens zijn met de ontwikkelingen die hebben plaatsgehad onder deze regering, waarbij alles wat krom is recht wordt getrokken. De mensen die de massameeting hebben bijgewoond hebben met hun aanwezigheid te kennen gegeven dat zij betaalbaar onderwijs, betaalbare medicijnen en gezondheidszorg en veel meer wil.
Voorzitter John Nasibdar van Nieuw Suriname (NS), die ook zit in de eenheidsbeweging onder leiding van de PL, zei dat op basis van de opkomst van het publiek zes zetels reeds binnen zijn. Nu zullen de structuren zich moeten inzetten om de overige vier zetels binnen te halen.
Met verwijzing naar de protestactie op 17 februari, stelde de NS-voorzitter dat de massa op 24 februari voor de tweede keer in korte tijd het signaal heeft gegeven dat deze regering naar huis moet.

Overige berichten