fbpx

MAS neemt driedimensionaal model van kust – en mariene gebied in ontvangst

GFC NIEUWS- Vrijdag heeft de overhandiging plaatsgevonden van de eerste participatieve driedimensionale kaart van het kust en mariene gebied van Suriname, aan de Maritieme Authoriteit Suriname (MAS).

Deze kaart is een hulpmiddel om te komen tot een marien ruimtelijk ordeningsproces.

Door het participatief ontwikkelen van een driedimensionaal model van het kust en mariene gebied van Suriname is een gelijkwaardig, open en collaboratief ruimtelijk ordeningsproces geïnitieerd waarbij lokale ruimtelijke kennis met topografische gegevens is geïntegreerd om te komen tot deze driedimensionale kaart.

De afgelopen maanden hebben verschillende stakeholders, waaronder gemeenschappen langs de kust, vissers, bedrijven, de overheid en de universiteit hun input gegeven om te komen tot om een 3-D (driedimensionale) kaart van het kust en mariene gebied van Suriname.

Alle informatie van op de kaart is gedigitaliseerd en zal gebruikt worden voor het maken van een digitale online Atlas van het zee en kust gebied.

WWF Guianas voert sinds 2017 in samenwerking met de afdeling Natuurbeheer van het Ministerie van ROGB en Green Heritage Fund Suriname, een EU-gefinancierd project uit, genaamd `Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de Oostelijke poort naar het Caraïbisch gebied’.

BEKIJK OOK
Etnische spanningen in Suriname laaien op

Het project heeft als doel het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust van Guyana en Suriname te verbeteren door middel van samenwerkingsprocessen met alle belanghebbenden van het mariene gebied. Een belangrijk onderdeel van het project is participatief driedimensionaal modelleren (P3DM).

De waarde van een marien participatief 3D-modelleerproces ligt in de betrokkenheid van belanghebbenden vanaf het begin van het planningsproces, wat kan resulteren in effectievere, transparantere en duurzamere interventies.

Tevens kan het een collectief besluitvormingsproces bevorderen dat ertoe leidt dat men zich de ruimtelijke planning eigen maakt.

Een mariene P3D-model kan een krachtig communicatie- en onderhandelingsinstrument vormen voor door actoren geleide maritieme ruimtelijke planning.

Deze benadering zal het mogelijk maken dat informatie die alleen beschikbaar is bij bepaalde belanghebbenden beschikbaar wordt voor iedereen, waardoor de kennis van alle deelnemende belanghebbenden, maar ook van de overheid en het grote publiek, aanzienlijk wordt vergroot.