fbpx

MAS controleert uitbaggeringsproject Surinamerivier

GFC NIEUWS- In het dienstjaar 2019-2020 zal de regering aanvangen met het baggeren van de Surinamerivier.

Dit project dat samen met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is voorbereid in 2018 en 2019 zal starten nadat de geselecteerde aannemer het werkcontract getekend heeft.

‘Vanwege de verminderde activiteiten op de Surinamerivier heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen met name de grote zeevrachtschepen de rivier niet opvaren voor het lossen en laden van goederen met als gevolg dat er enorme economische schade geleden wordt’, zei president Desire Bouterse tijdens zijn Jaarrede in het parlement.

Het ‘Suriname River Dredging Project 2019’houdt in dat de Surinamerivier over een lengte van 68 km wordt gebaggerd.

BEKIJK OOK
Arbeid bespreekt nieuwe medische specialisatie met Surinaamse en buitenlandse specialisten

Men zal starten bij de Outerbank en eindigen bij Domburg. De banken waarop de focus gelegd zal worden bij het uitbaggeren zijn: de Outerbank, Resolutie, Jaglust en Dijkveld. Het project houdt ook in dat de vaargeul verbreed wordt naar tussen de 70 en 90 meter.

Ook de ankerplaats in de buurt van Suzannasdaal zal worden verlengd en verbreed.

De aannemer die geselecteerd is op basis van aanbestedings- en milieuvoorwaarden is ook gedurende vijf jaar verantwoordelijk voor de onderhoudsbagger van de vaargeul.