fbpx

Marrongemeenschap vraagt DNA aandacht voor ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken

GFC NIEUWSREDACTIE- De marrongemeenschap in Suriname, die wordt vertegenwoordigd door de Granmangs, Kapiteins en Basja’s van alle marrongebieden, hebben een petitie ingediend aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee.

Middels de petitie doen zij een dringend beroep op het parlement om de ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken eerst te behandelen en goed te keuren, alvorens de ontwerpwet Decreet Uitgifte Domeingrond, de “Grondconversie wet”, te behandelen en aan te nemen.

De rede hiertoe is dat stukje zekerheid die de marrongemeenschap wilt conform de uitspraken die betrekking hebben op internationale standaarden op het gebied van mensenrechten en de beginselen rechtsbescherming en rechtszekerheid op de door hun bewoonde gebieden.

Parlementsvoorzitter Bee is blij dat de marrongemeenschap zich betrokken voelt bij de werkzaamheden van het parlement. In dit geval gaat het om de ontwerpwetten Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken en Decreet Uitgifte Domeingrond die op agenda staan.

OOK INTERESSANT
Ingaande vandaag geen middagpoli en weekenddiensten RGD-artsen

De petitie heeft de aandacht van voorzitter en zal doorgeleid worden naar het parlement.

De Vereniging van Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft eerder deze week voor de derde keer een petitie ingediend met het verzoek de ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemse Volken en Tribale Volken eerst te behandelen en aan te nemen conform de hoogste international standaarden inzake de rechten van Inheemse als Tribale Volken, alvorens de ontwerpwet Decreet Uitgifte Domeingrond, ook bekend als “Grondconversie wet” wordt behandeld en goedgekeurd.

De VIDS is van mening dat de Grondconversie wet niet in overeenstemming is met de rechten van Inheemse Volken.