fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Marokko investeert in kleuters voor betere schoolresultaten adolescenten

Lang voordat een kind naar de leerschool gaat, wordt al bepaald hoe goed hij of zij het zal doen als student (zie kader). De Wereldbank wees daar al in september vorig jaar op.

Marokko wil hierop inspelen met forse investeringen in voorschoolse educatie.

Wist je dat vanaf de conceptie en tijdens de hele kindertijd, neurale verbindingen worden gevormd met een verbazingwekkende snelheid van bijna 2 miljoen per minuut?

Nieuwe ontwikkellingen in de neurowetenschappen bevestigen dat de hersenontwikkeling begint ruim voor de scholing of zelfs de geboorte, en vooral wordt beïnvloed door de kwaliteit van de zorg die kind en moeder gedurende de eerste jaren krijgen.

Prenatale zorg, inclusief controles, voeding van de moeder, een gezonde omgeving en kwaliteitsinteracties en stimulatie tijdens de kindertijd zijn allemaal essentiële bepalende factoren voor de toekomstige ontwikkeling van een baby.

Het is niet langer een geheim: ontwikkeling in de vroege kinderjaren (ECD) conditioneert het toekomstige ontwikkelingstraject en de rentabiliteit van ECD-investeringen is bijzonder hoog.

Wereldbank: Early Childhood Education in Morocco: A Critical Window of Opportunities

“Het is geen geheim meer: ontwikkeling in de vroege kinderjaren (early childhood development, ECD) conditioneert het toekomstige ontwikkelingstraject en de rentabiliteit van ECD-investeringen is bijzonder hoog”, schreef de Bank

Helpen

In gewonemensentaal: hoe meer je investeert in zo jong mogelijke kinderen, des te beter hun schoolresultaten later zijn.

Een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) liet zien dat als ouders al heel vroeg met hun kinderen spelen en praten, hen voorlezen en helpen met hun huiswerk, de kinderen het beter doen op school.

In Marokko is dergelijke cognitieve stimulatie door ouders zeldzaam, vooral in achtergestelde gezinnen, vanwege het gebrek aan scholing van ouders, grote huishoudens of zelfs een gebrek aan informatie bij ouders over wat zij kunnen doen om hun kinderen te helpen slagen.

OOK INTERESSANT
Familie Asawini slaat alarm

Investeren

Meer geld dus voor ontwikkeling van kleuters zodat de kleuterhersentjes zich beter ontplooien, met als resultaat veel betere schoolprestaties later.

Die investering zou in geld uitgedrukt moeten neerkomen op elk jaar drie miljard Marokkaanse dirham (ruim 272 miljoen euro), zegt minister Said Amzazi van Onderwijs, Beroepsopleiding en Wetenschappelijk Onderzoek.

Hij hield donderdag een presentatie waarin hij aankondigde dat zijn ministerie een nationaal programma voor hervorming van het kleuteronderwijs in Marokko zal lanceren.

Armoede

Met dit programma wil het ministerie bereiken dat veel meer kinderen aan school beginnen en veel minder er vroegtijdig uitstappen.

Hoewel daar snel verbetering in komt, is het in Marokko namelijk helemaal niet vanzelfsprekend dat kinderen eerst naar de kleuterschool gaan; vooral onder de armeren is dat nog steeds een luxe.

In 2015 – 2016 kon slechts 43% van de Marokkaanse kinderen in de leeftijd van 4 tot 5 jaar oud op de kleuterschool, op het platteland was dat minder dan een derde.

Drop-outs

De armste Marokkaanse kinderen hebben veel minder kans (16%) om te profiteren van ontwikkelingsactiviteiten in vergelijking met de rijkste (58%).

Er komen ook trainingen voor onderwijzers, versterking van de integratie van leraren op de arbeidsmarkt, en in het schooljaar 2027 – 2028 moeten er 57.000 extra klassen en 55.000 docenten bijgekomen zijn.

Vooral de drop-outs baren de minister zorgen. Honderdduizenden kinderen van 7 tot 17 jaar moeten vroegtijdig beginnen met werken, vaak in beroepen die te gevaarlijk zijn voor kinderen van hun leeftijd.

Foto: Transitions Abroad