fbpx

Marokkaanse school krijgt onvoldoende

De Marokkaanse Rekenkamer geeft een dikke onvoldoende aan een groot aantal openbare en particuliere scholen. De belangrijkste tekortkomingen zijn de infrastructuur, opvangcapaciteit en het aantal leraren.

In zijn jaarverslag noemt de Rekenkamer tekortkomingen in basisfaciliteiten zoals de beschikbaarheid van drinkwater, elektriciteit en riolering.

Andere scholen hadden geen omheining, sanitaire voorzieningen, sportvelden, multimediaruimten, bibliotheken, internet en lesmateriaal.

BEKIJK OOK
Enorme drukte bij pompstation om verhoogde brandstofprijzen

Sommige klaslokalen, bestemd voor voorschools onderwijs, werden niet gebruikt omdat er vanwege onvoldoende financiële middelen te weinig leerkrachten waren.

In het algemeen werd in het verslag opgemerkt dat regionale onderwijs- en opleidingsacademies hun opdracht om leraren te trainen en te begeleiden en de prestaties van particuliere scholen te evalueren, niet hebben vervuld.