fbpx
Marinus Bee nieuwe parlementsvoorzitter

GFC NIEUWS- Marinus Bee MBA is vandaag bij de verkiezingen in De Nationale Assemblee (DNA) bij acclamatie gekozen en beëdigd tot assembleevoorzitter.

“Mijn eerste woord van dank gaat uit naar de Allerhoogste, die alles mogelijk maakt. A faya san e bron ini mi, na wan san sab’ taki a Santa Jeje ben suku a juiste okasi fu segi mi. A bigi man na loktu blesi mi wan dobru fasi.”

De nieuwe parlementsvoorzitter heeft verder aangegeven dat de Marowijners trots mogen zijn, omdat ervoor is gewerkt. Vandaag is er een vicepresident en een voorzitter van DNA. We gaan door, maar dat moet zich vertalen in ontwikkeling. En we gaan ervoor,” zegt de nieuwe DNA-voorzitter.

In zijn toespraak heeft Bee aangegeven dat het parlement voor grote uitdagingen staat en dat op de schouders van de parlementariërs een gigantische verantwoordelijkheid rust. Met de instelling van het Constitutioneel Hof (CH) kan er nu een extra vorm van controle uitgeoefend worden op alle wetten die door DNA worden aangenomen. “We zullen ons daarom ervoor moeten beijveren dusdanige wetten en wetsproducten te vervaardigen die de toets van het CH doorstaan. Dit zal een nauwkeurige en gedegen voorbereiding vereisen voor alles wat dit college ter behandeling voorlegt. Onze opdracht is alles behalve eenvoudig.”

De assembleevoorzitter heeft zich in zijn toespraak verder ook gericht tot de nieuw aangetreden leden van het parlement. “Het stemt mij goed om tussen de bekenden, nieuwe gezichten te onderscheiden. Dit geeft de dynamiek binnen het politiek gebeuren weer en nieuwkomers zijn altijd welkom. Het parlement is nu uw politiek huis, dus het is uw taak om uw nieuwe innovatieve ideeën met ons te delen. Laat uw stem horen, participeer in de debatten en lever een constructieve bijdrage aan het parlementaire werk. Onderschat u het werk niet,” benadrukt de voorzitter.

Verder heeft Bee aangegeven dat de assembleeleden veel offers zullen moeten brengen. “Maar u hebt bij het afleggen van de eed beloofd dienstbaar te zijn aan het volk, wat dus ook van u verwacht zal worden. Aarzelt u niet om bij de doorgewinterde collega’s te rade te gaan. Wij zijn hier om u te ondersteunen.” In zijn toespraak heeft voorzitter Bee ook aangegeven dat alle 51 leden volksvertegenwoordigers zijn, dus het volk verwacht u allen regelmatig te horen.

Bee heeft verder diverse personen bedankt. Na zijn beëdiging is hij gefeliciteerd door de verschillende fractieleiders in het parlement.

Bee volgt Ronnie Brunswijk op, die op maandag 29 juni was gekozen en beëdigd tot parlementsvoorzitter. De nieuwe DNA-voorzitter is gekozen voor de periode 2020 tot 2025.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.