Managementteam krijgt input van maatschappelijke groepen

GFC NIEUWS- Het Nationaal COVID-19 Managementteam heeft input gekregen van maatschappelijke groeperingen.
Geestelijke leiders hebben het team gevraagd terdege rekening te houden met personen die zich vanwege de getroffen maatregelen eenzaam voelen.
Volgens luitenant-kolonel Danielle Veira was er deze week een gesprek met religieuze organisaties. Zij hebben het team gecomplimenteerd voor de aanpak tot nu toe, maar ook enkele zaken aangegeven waarop er gelet dient te worden.
Eenzaamheid en depressie
De geestelijken hebben gewezen op eenzaamheid van mensen. Terwijl er wordt gesproken over social distance, is er een groepje mensen dat zich door eenzaamheid in een hoekje gedrukt kan voelen en zeer depressief kan worden. Aan het managementteam is gevraagd zich niet alleen te houden aan het geven van klinische richtlijnen, maar ook aandacht te besteden aan het sociale aspect en het feit dat mensen best wel in een situatie kunnen verkeren dat zij door depressiviteit een heleboel kunnen doen.
Veira zegt dat hier zeker aandacht aan besteed zal worden. Zij riep de gemeenschap alvast op een belletje te plegen naar zulke mensen of dat zij die zich eenzaam zouden voelen bellen met iemand die hen kan aanhoren.
Aandacht voor kinderen
Ook hebben voornamelijk vrouwenorganisaties aandacht gevraagd voor de status van kinderen in deze periode. In een schrijven aan Veira geven zij aan dat veel werknemers en kinderen voor onbepaalde tijd alleen thuis zitten. Het is volgens de briefschrijvers verwachtbaar dat nu evenals in andere landen vanwege diverse stressfactoren sprake zal zijn van toenemend huiselijk geweld. Kinderen die de school als veilige haven hadden, kunnen nu meer dan voorheen blootstaan aan seksueel, emotioneel en fysiek geweld.
Recent onderzoek in Suriname wijst, aldus de organisaties, uit dat jaarlijks 8000 kinderen slachtoffer zijn van seksueel geweld en jaarlijks ongeveer 5000 blootstaan aan ernstig lichamelijk geweld. De organisaties vragen dat autoriteiten in deze periode van partiële lockdown extra alert zijn dat kwetsbare burgers niet meer leed wordt aangedaan.
Veira erkent dat kinderen en vrouwen wellicht vergeten kunnen worden, maar laat weten dat de autoriteiten alert zijn.

Overige berichten