fbpx

Managementteam Grondenrechten informeert politieke partijen

GFC NIEUWS-Het Management Team (MT) Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), het secretariaat en de drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen geïnformeerd over de stand van zaken, in het proces naar wettelijke erkenning van de grondenrechten.

De informatie-uitwisseling vond woensdag plaats tijdens een consultatiebijeenkomst op het Kabinet van de President.

Nielton Grootfaam, voorzitter van het secretariaat, heeft bij die gelegenheid naast de algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt, de vertegenwoordigers van de partijen ook inzichten verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd.

Ook de voorzitters van de drie commissies (Commissie Wetgeving, Commissie Demarcatie, Commissie Bewustwording) hebben elk een korte inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

De participanten kregen na de presentaties de ruimte om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Veel vragen werden gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten die voor Suriname zouden kunnen worden gehanteerd.

BEKIJK OOK
AWJ verwelkomt plannen productie bosproducten voor export

Er is naar duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

De uitnodiging voor deelname aan de consultatie was alleen gericht aan politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee (DNA). De volgende partijen zijn op de uitnodiging ingegaan: PALU, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS.

Een vertegenwoordiger van de buitenparlementaire partij VVV die zich aanmeldde, is ook toegelaten tot de bijeenkomst.