fbpx

Managementteam Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken continueert consultaties

GFC NIEUWS-Het Managementteam Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT) heeft tijdens een consultatiemeeting van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en verschillende sectoren.

Bij de ontmoeting dinsdag waren naast overheidsfunctionarissen ook aanwezig: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, alsook de mijnbouw- en houtsector.

Het MT is belast met de uitvoering van het Stappenplan, ter realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname.

MT-voorzitter Wensely Misiedjan is tevreden over het traject dat tot nu toe is afgelegd met de sessies. Ze verlopen volgens hem naar tevredenheid.

Het doel van de sessies is om genoeg suggesties en input te krijgen, die kunnen worden meegenomen bij het concipiëren van een conceptwet waarin erkenning van de grondenrechten van Inheemse en Tribale Volken wordt geregeld.

Hij heeft de aanwezigen ingelicht over het traject dat wordt gevolgd en uitgelegd hoe stapsgewijs naar het doel wordt gewerkt.

Het hoofddoel van de uitvoering van het Stappenplan is een breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling van de grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken, dat consistent is met het internationaal recht.

Misiedjan heeft tijdens de presentatie, participanten ook inzichten verschaft over het grondenrechtenvraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd.

BEKIJK OOK
Chinees bedrijf doneert voor ontwikkeling binnenland

Ook de voorzitters van de drie technische commissies (Commissie Wetgeving, Commissie Demarcatie, Commissie Bewustwording) hebben elk een korte inleiding gehouden over hun verrichtingen en aandeel in de uitvoering van het Stappenplan.

Een van de grootste uitdagingen van het MT is volgens Misiedjan, de demarcatie van de woon- en leefgebieden van de Inheemse en Tribale Volken.

De commissie Demarcatie heeft tot taak die gebieden in kaart te brengen.

De participanten hadden de gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan, zowel met de inleiders als met elkaar.

Bovendien konden ze in werkgroepen hun meningen geven over verschillende stellingen. De werkgroepen hebben hun zienswijzen en commentaren gedeeld in presentaties.

Het MT zal midden augustus opnieuw het totaal Traditioneel Gezag consulteren.

Het MT hoopt na deze ontmoeting een grote hoeveelheid informatie te hebben ingezameld om verder te werken aan de conceptwet.

Na feedback van het gezag zal er alles aan worden gedaan, om het wetsvoorstel niet later dan 30 september aan te bieden aan president Desiré Bouterse.