Man tweede keer opgepakt voor oplichting, politie roept benadeelden op

De politie van Uitvlugt heeft de 44-jarige Albert N. aangehouden. Deze man wordt ervan verdacht zich meermalen schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Benadeelden hebben in 2017 aangifte gedaan van geldbedragen die zij hebben afgestaan aan Albert om diensten aan hen te leveren.

Volgens de benadeelden hield de verdachte zich op in de omgeving van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Jaggernath Lachmonstraat en benaderde hij binnenlandbewoners met de smoes dat hij kon bewerkstelligen hun documenten voor hen in orde te maken.

Een benadeelde deed aangifte tegen Albert, waarna hij werd aangehouden en in verzekering was gesteld.
De verdachte was bereid het ontvangen bedrag terug te betalen aan de benadeelde. Na het bedrag te hebben terugbetaald, werd hij na een ernstige waarschuwing heengezonden.

Kort na zijn invrijheidstelling zette Albert zijn oplichtingspraktijken voort en maakte een jonge dame in de maand december 2017 wederom SRD 1.500 armer. Hij beloofde de vrouw haar familieboek en identiteitskaart in orde voor haar te kunnen maken. Toen hij zich niet aan zijn woord hield, deed de vrouw aangifte tegen hem.

De oplichter werd opgespoord en op woensdag 10 januari wederom aangehouden. Hij heeft bekend het feit te hebben gepleegd. Ondanks hij het geldbedrag terug heeft betaald aan de jonge dame, is hij na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het vermoeden bestaat dat Albert meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de politie van Uitvlugt voor het doen van aangifte.(GFC)

Overige berichten