Makka: 2022 wordt een beter economisch jaar

GFC NIEUWSREDACTIE- Het jaar 2022 zal volgens financieel analist Robby Makka een beter jaar worden voor Suriname.

De economische situatie zal indien alles volgens de plannen gaat, verbeteren. Ook het sociaal vangnet zal dit jaar op gang komen.

Makka zegt dat de verbetering van de economie afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder: een stabiele wisselkoers, aanpassing van het loon/koopkrachtversterking en stabiele prijzen in de winkels.

De koers is al een tijdje redelijk stabiel rond de SRD 21,- per US$ dollar.

Makka geeft minister Armand Achaibersing gelijk, wanneer die stelt dat het op dit moment belangrijker is om de koers stabiel te houden, in plaats van de focus te richten op het omlaag brengen ervan.

Met de financiële injecties, onder andere vanuit het IMF, wordt het klimaat beter om de koers stabiel te houden en daarmee uiteindelijk de prijzen in de winkels.

Maar, daarbij speelt communicatie vanuit de staat een belangrijke rol. Zo moet vooral de Centrale Bank van Suriname vaker communiceren met het volk over de ontwikkelingen, zoals er bekend gemaakt had moeten worden dat de eerste tranche vanuit het IMF reeds is overgemaakt.

Er dient volgens Makka haarfijn uitgelegd te worden wat er gebeurt op economisch gebied, zodat de focus van iedereen gericht kan zijn op een stabielere situatie.

Koopkrachtversterking

Makka is er blij om dat de belastingvrije grens is opgetrokken naar SRD 4.000, -. Alle inkomens tot dit bedrag, betalen dus geen belasting meer.

Alleen zou het ook uitgelegd moeten worden wat de burger dan overhoudt in zijn/haar portemonnee. Deze maatregel is hoe dan ook daar om de belastingbetaler tegemoet te komen; zowel in overheidsdienst als in de particuliere sector.

Voor ambtenaren geldt een koopkrachtversterking vanuit de staat. Makka zegt dat het besteedbaar inkomen van burgers omhooggetrokken wordt met dergelijke maatregelen. Het is dan ook erg belangrijk dat de maatregelen gefaseerd gebeuren, zodat er geen inflatie optreedt.

Tripartiet Akkoord

Makka benadrukt het belang van de uitvoering van het Tripartiet Akkoord.

Hij hoopt dat alle partijen zich hieraan houden. In het verlengde van de koopkrachtversterking moet ook het bedrijfsleven meewerken aan de aanpassing van salarissen.

Dit kost in het begin geld, maar zal later voordelen opleveren voor het bedrijfsleven.

Als er uitvoering wordt gegeven aan dit akkoord en dat gelijkmatig geschiedt met de maatregelen van het Herstelplan en het IMF, is Makka verzekerd van een beter 2022. ‘Het kan dan niet anders’.