Mahilia Brewster verpleegkundig directeur PCS

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft formeel een nieuw waarnemend verpleegkundig directeur, in de persoon van zuster Mahilia Brewster.

Brewster werd na een (interne) selectieprocedure als beste kandidaat gekozen en voorgedragen voor de functie, waarna de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zijn zegen gaf voor de benoeming.

Robbert Bipat, voorzitter van het Toezichthoudend Orgaan (THO) riep eenieder op om de schouders onder het werk te zetten en aan Brewster de nodige ondersteuning te verlenen. Als het gaat om de benoeming van een directielid, is dit een aangelegenheid van het THO dat advies uitbrengt aan de Minister. Bipat stelt dat alle persoonlijke zaken aan een kant moeten worden gezet, zodat het werk kan worden gedaan en de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft.

De rol van de verpleging is volgens de algemeen directeur, Raj Jadnanansing, een belangrijke. Daarin is een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwbakken directeur. Hij verwelkomde Brewster tot het directieteam en zegde haar alle ondersteuning toe.

Overige berichten