fbpx

Mac Andrew en Mathoera worden belast met waarneming op respectievelijk ROM en Onderwijs

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Partij Suriname (NPS) is op 15 februari uit de huidige regeercoalitie getreden.

De ministers Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die namens de NPS in de regering zaten, hebben hun medewerking verleend voor een gedegen overdracht.

De voornoemde ministers hebben vandaag een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi, die de ministers bedankte voor hun ondersteuning en inzet.

Santokhi heeft aangegeven dat minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, belast zal worden met de waarneming op ROM en minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, wordt belast met de waarneming op het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

Mac Andrew en Mathoera waren aanwezig bij dit gesprek, waarbij er afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de officiële overdracht.

De uittredende bewindslieden hebben reeds hun brief voor eervolle uittreding ontvangen, waarin wordt aangegeven dat zij tot 17 maart het ambt van minister bekleden. In de ministerraad vergadering van woensdag 15 maart zal officieel afscheid worden genomen van de uittredende functionarissen.

Op basis van de profiel beschrijving van de twee functies zullen er met kandidaten gesprekken gevoerd worden. Santokhi benadrukt dat hij een zo goed mogelijke invulling wil geven aan de opengevallen ministersposten.