fbpx

Maatschappelijk middenveld informeert VN over mensenrechten in Suriname

GFC NIEUWS- Hoe staat het met de beleving, bescherming en naleving van de mensenrechtensituatie in Suriname?
Bij de beantwoording van die vraag beschikt de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) volgend jaar niet alleen over rapportage van de Staat, maar ook over een ‘schaduwrapport’ vanuit het Surinaams maatschappelijk middenveld.
Parea, de vereniging van LGBT-professionals, heeft het initiatief genomen om dit rapport te schrijven in samenwerking met Stichting Lobi Health Center en het Women’s Rights Centre. Om het VN-orgaan een realistisch beeld te geven van de situatie, belichten deze drie organisaties de LGBT-rechten, vrouwenrechten en seksuele- en reproductieve gezondheidsrechten in Suriname.
Sinds 2006 worden alle 193 VN-lidstaten elke vijf jaar onder de loep genomen tijdens deze Universal Periodic Review (UPR). De Mensenrechtenraad baseert zich bij de beoordeling in de eerste plaats op de nationale rapportage over de mensenrechtensituatie, waarin een land ook ‘best practices’ kan belichten: beleid, methodes en activiteiten die een positief effect hebben gehad.
Daarnaast ontvangt de Mensenrechtenraad van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens een rapport met beschikbare informatie uit verslagen en conclusies van andere VN-organen. De Mensenrechtenraad kan voor een evenwichtig oordeel ook betrouwbare informatie gebruiken die is aangeleverd door relevante stakeholders, een categorie waartoe Parea, Stichting Lobi Health Center en Women’s Rights Centre zeker behoren.
Onder leiding van het ministerie van Justitie en Politie wordt namens de Surinaamse regering het nationale rapport geschreven dat dit najaar wordt ingediend bij de VN-Mensenrechtenraad. Het rapport van de drie niet-gouvernementele organisaties volgt in maart 2021. Na de beoordeling en evaluatie van Suriname in oktober 2021 doet de VN-Mensenrechtenraad aanbevelingen aan de regering.

BEKIJK OOK
Stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname organiseert teken- en schilderdag