fbpx
Maatregelen voor gezond maken economie Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk moeten resulteren in het gezond maken van de totale situatie in Suriname.

Dit deelde het staatshoofd mee tijdens een persconferentie op maandag 3 augustus. De regeringsleider vroeg eenieder geduld en begrip op te brengen voor de zaken die de regering wenst door te voeren.

De regering komt met de volgende actiepunten:

– Het instellen van een commissie die de rechtspositionele zaken van landsdienaren moet bestuderen. Alles wat te maken heeft met wurgcontracten, valreep benoemingen en bevordering worden bekeken en wordt er advies uitgebracht. Deze commissie is al actief.

– Er komt een presidentiële commissie die het vervreemden van staatseigendommen zal onderzoeken.

– De diaspora zal worden benaderd met aantrekken van goedkoop kapitaal en kennis. Een commissie zal hiermee belast worden.

– Er komt een presidentiële commissie voor grondconversie. De burger krijgt meer zekerheid en de Staat verdient ook extra geld hieraan.

-Subsidies worden geleidelijk aan afgeschaft, in goed overleg met alle actoren

– Internationaal gesprekken voeren met IMF en de Wereldbank om de economie weer gezond te maken

– Bezuiniging op financiële middelen zal prioriteit genieten

– Installatie van een presidentiële werkgroep om de uitvoeringsbesluiten en de stand van zaken over de Anti-Corruptiewet te identificeren. Op basis van de aanbeveling moet de wet in volle omvang operationeel zijn.

– Er komt een werkgroep om de vele corruptieschandalen te onderzoeken op welke wijze die aangepakt kunnen worden.

– Invoeren van Solidariteitsheffing om de meest urgente uitgaven te financieren. Dit zal eest besproken worden met diverse vakcentrales. Het gaat om een tijdelijke voorziening van een jaar. Het geldt voor de groep die hoge inkomsten heeft.

– De government-take op brandstof wordt aangepast. Het betreft een minimale verhoging.

– Contacten met de landen die hulp hebben aangeboden wordt geïntensiveerd om concrete afspraken te maken.

– Duurzaam management van de natuurlijke hulpbronnen.

– De Investeringswet wordt ingediend ter behandeling in DNA.

– Het Spaar en Stabilisatiefonds zal operationeel worden gemaakt.

– De positie van Investsur wordt nader bekeken zodat dit orgaan snel operationeel wordt.

– De grote projecten worden aan een evaluatie onderworpen en wordt er nagegaan hoe ze verder uitgevoerd worden.

– Het werken aan de nota van wijziging voor de begroting van 2020 en het indienen van de begroting van 2021.

– Het regeerprogramma zal een integraal samenhangend pakket van maatregelen bevatten om de crisis te beheersen in de urgentiefase en maatregelen om te komen tot stabilisatie en daarna over te gaan tot de groeifase. Dit wordt aan DNA ingediend.

De overige plannen en inspanningen van de regering zullen ook bekendgemaakt tijdens de jaarrede van de president. ‘’De vorige regering heeft flink huisgehouden. Dit verdient u niet. Het komt goed, ik geef u volk van Suriname de garantie’’, aldus president Santokhi.

Meer nieuws

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…