Maatregelen tegen aanplantvernietiging Clarapolder

Om te voorkomen dat de koeien van de Stalweide in de Clarapolder het aanplant van burgers vernietigen worden er maatregelen getroffen.

De Bestuursdienst en het bestuur van de Stalweide zijn bezig de loosleiding op te halen en een dam op te werpen zodat het vee niet bij de aanplant kan komen.

Met behulp van een machine behorende aan de afdeling LVV Nickerie worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Het kwam de laatste tijden vaker voor dat de koeien vanuit de stalweide oversteken en de aanplant van derden vernielen.

Overige berichten