fbpx

Maatregelen export rondhout uitgesteld

Na diepgaand overleg tussen het ministerie van Handel Industrie en en de totale houtsector, waarbij ondernemers in de sector wederom gehoord zijn, is besloten om de maatregelen inzake de export van rondhout uit te stellen.

Het meest verstrekkende argument is, dat de ondernemers wat meer tijd gegund wensen te worden om lopende (prijs)afspraken met derden te kunnen nakomen, zonder zelf in financiële problemen te geraken.

Het gaat namelijk om de verhoging van de fiscale waarde voor rondhout als ook de stopzetting van de export van rondhout van twee houtsoorten, die per 1 december 2017 zouden ingaan.

Daar de houtsector meer tijd heeft gevraagd om haar financiële zaken in orde te maken, is het besluit genomen om de voornoemde maatregelen uit te stellen tot 15 januari 2018. Tot aan deze datum zal het Ministerie wekelijks en wel op iedere woensdag structureel overleg met de houtsector voeren, zodat zaken in goede banen kunnen worden geleid.

“Wij zijn ons er van bewust dat binnen de houtsector diepgewortelde individuele en vaak tegenstrijdige financiële en economische belangen een rol spelen; deze belangen liggen haaks tegen het overheidsbeleid welke op het algemeen belang gericht is, ” schrijft het ministerie in een bericht.

BEKIJK OOK
Studenten NATIN, AMTO en FTW krijgen inzicht in werkzaamheden Bouw- en Woningtoezicht

Het beleid van het ministerie is gericht op het creëren van duurzame en productieve arbeidsplaatsen binnen de sector. Zij wenst daarom een aantal maatregelen te treffen die beogen de export van rondhout te ontmoedigen en tegelijkertijd een toegevoegde waarde te geven aan onze exportproducten.

Het kost nogal wat inspanning om concessiehouders, bosexploitanten en exporteurs die vanwege de huidige korte termijn gunstige omstandigheden geen – of onvoldoende oog hebben voor het duurzaam belang welke wij als land zouden moeten dienen.

Het moge bekend zijn dat export van de meeste soorten rondhout uit nagenoeg alle landen in de wereld is verboden, hetgeen de export voor rondhout uit Suriname een zeer lucratieve activiteit maakt. Het is dan ook begrijpelijk dat individuen tal van argumenten aandragen om de voorgenomen maatregelen tegen te houden.

Het overleg met de sector zal daarom onverkort worden voortgezet totdat alle betrokkenen ervan overtuigd zijn dat ons land niet langer als grondstoffen leverancier voor de wereldmarkt van hout kan blijven dienen.(GFC)