fbpx
Maak goed wat krom is voor een ontwikkelingsdoorbraak!

Lieve waardevolle landgenoten,

Ik heb enige tijd niets van mij laten horen, ben druk bezig met mijn spirituele ontwikkeling en het opdoen van kennis die ik graag met u wil delen.

Mijn schrijven is tegenwoordig meer spiritueel gericht en heb het vaak over de hartskwaliteiten van het Goddelijke o.a. over de universele liefde voor elkaar. Deze liefde is nodig zodat wij de komende jaren sterker worden, meer verbinding met elkaar krijgen op moeder aarde zodat wij de uitdagingen die eraan komen kunnen doorstaan.

Wat zijn deze uitdagingen?

1. De transitie van moeder aarde waarbij er heel veel veranderingen zullen komen in de wereld. Deze veranderingen zullen de komende 15 tot 20 jaar inzetten en zijn al merkbaar in de drastische verandering van het klimaat en de vele natuurrampen(bosbranden etc). Moeder aarde heeft het vermogen om zichzelf en alle leven te transformeren. Doordat het er zo duister is, is het nodig om de schoonmaak te houden.

2. Het oplossen van onze negatieve karma, zodat wij spiritueel meer kunnen groeien.
Ook Suriname zal niet bespaard blijven tijdens de transitie van moeder aarde en de afgelopen tijd ervaren wij bij tijd en wijle een kleine orkaan, de zware regens die heftiger worden en af en toe een hagelbui.

Ontwaak en verleg je focus!

Dit is noodzakelijk zodat elk individu orde op zaken zal stellen in zijn of haar leven. Je ziel heeft dat nodig om te groeien. Verander je leven in positieve zin, dan verander je ook direct je omgeving en zo veranderen wij de wereld.

Wij zijn allen lichtwezens. Ons aller licht is zo geblokkeerd door vervuiling die wij opdoen in het leven door onze negatieve gedachten, handelen, uitspraken, beelden die wij zien (TV), luisteren (radio, muziek) of wat wij opschrijven. Vandaar de noodzaak dat wij dagelijks onszelf door o.a. gebed kunnen reinigen door vergiffenis te geven en te vragen, zodat ons licht dan helder wordt/blijft.

Meer Goddelijk licht is nodig!

Wat de wereld en ook Suriname nodig heeft is meer Goddelijk licht. Licht dat van ons mensen moet komen. Licht maken
en houden wij in stand door goede daden en meer dienstbaarheid.

De duisternis is in de loop der eeuwen nog meer toegenomen door onrecht dat mensen is aangedaan. Ons slavernij verleden, doden, corruptie, bloed dat vloeide op mama Sranan van mensen die uit het leven gegrepen zijn door misdadige handelingen, inbraken, diefstal, misbruik. Het onrecht dat mensen moeder aarde aandoen zoals milieu vervuiling(water, land, lucht). We moeten niet vergeten dat moeder aarde de grootste ademende entiteit is.
Deze negatieve handelingen blokkeren de individuele groei van mensen (zielen) die geleden hebben, maar ook zielen van degene die zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Al deze handelingen die door onze voorouders en door ons zijn gedaan hangen als een grote zwarte deken van duisternis over ons geliefd Suriname en blokkeren ons om vooruit te gaan.

Suriname is in beweging!

We moeten ook eerlijk zijn en vooral herkennen als er goede dingen gebeuren. We moeten dus bewust worden over wat er om ons heen gebeurt en ook leren om beter om te gaan met het leveren van kritiek.
Elk mens heeft scheppingskracht dus laat uw kritiek altijd een positieve lading hebben. Verspreid je negativiteit dan veroorzaak je voor jezelf meer blokkades en verzwaring, want jouw berichtgeving bereikt vele mensen en je kan anderen beïnvloeden.

Het nieuwe kabinet neemt nu stappen om de corruptie aan te pakken. Dit houdt dus in dat deze ministers de zwarte deken die over ons heen ligt aanpakken om zo meer licht te brengen over Suriname. Er wordt recht gedaan in waar dat nodig is, er wordt dus karma opgeruimd. Als dit wordt opgeruimd dan komt er meer licht.

Nog meer pogingen!

Enige tijd geleden was er een culturele aanpak voor het oplossen van de naweeën van het slavernij verleden. Dit alles is breed aangepakt zowel in Suriname, Afrika als Nederland.

Ook de december moorden zijn onderdeel van de zwarte deken die boven op ons land ligt. Een waarheidsbevindingspoging wordt op touw gezet door de heer Baboeram.

Massale vergeving helpt!

Wil je geestelijk groeien dan moet elk individu bereid zijn elkaar te vergeven, ongeacht wat diegene jou of je familie heeft aangedaan. Belangrijk is te weten dat geen enkel individu zijn straf ontloopt. Een ieder zorgt er zelf voor dat zij de prijs eens zullen betalen voor wat zij doen, want je bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Dat is de natuurwet van oorzaak en gevolg, de wet van karma.

Laat je niet afleiden of verblinden door het gegeven dat jij met eigen ogen moet zien dat iemand berecht wordt of moet lijden voor de daad die hij/zij verricht heeft. Een ieder krijgt in het leven wat hen toekomt op het moment dat de tijd daarvoor rijp is. In die tussentijd moet degene verder met het uitvoeren van zijn levenstaak.

Waar wij ook rekening mee moeten houden is het gegeven dat als je een fout hebt gemaakt, groot of klein, dat het niet betekend dat je verder geen taken meer in het leven mag uitvoeren Een ieder heeft een Goddelijke levenstaak waar je voor naar de aarde kwam en je zal dat moeten uitvoeren en afmaken.

Fouten gemaakt op je levenspad ontheffen je niet van je levenstaak, tenzij de Schepper bepaald dat jij terug moet.
Dit gezegd hebbend maakt dan duidelijk dat het geen zin heeft dat mensen blijven hameren op het kwaad dat anderen gedaan hebben, dus mogen ze dit of dat niet doen want ze hebben een crimineel verleden en nog meer. Wij allen zijn zondaars en hebben nog veel te leren en goed te maken, daarom zijn wij op aarde.

Degene die zich hiermee bezig houden verzwaren zichzelf juist en een leer les voor hen kan zijn het leren vergeven van anderen. Je blokkeert je geestelijke groei en op termijn kan dit allerlei ziektes voor je brengen. Het kan ook gezien worden als een test voor jou in het leven. Als je weet dat enkele universele goddelijke kwaliteiten onvoorwaardelijke liefde, compassie, vergiffenis en licht zijn en zet daarnaast de wijze hoe wij denken en handelen, dan is het antwoord duidelijk.

Ik wil hierbij duidelijk zijn dat ik niet oordeel over een ieder die hierbij betrokken is en ik kies ook geen partij. Ik hou van elk mens ongeacht hun daden. Ze hebben het al moeilijk genoeg en het is niet aan mij. Ik erken het leerproces van een ieder hier op aarde ongeacht de zwaarte van de leerlessen en in mijn ogen maakt dat u niet minder mens. Dat is onderdeel van elkaar onvoorwaardelijk liefhebben. Liefde versmelt alle blokkades dus laat het toe in je leven.

Kennis overdragen betekent dat je dingen moet benoemen, maar ik vraag hierbij direct vergiffenis als er mensen zijn die zich hierdoor gepijnigd voelen, want ook ik moet voorzichtig zijn dat ik voor mezelf niets creëer.

Op aarde zijn betekent dat wij nog niet uitgeleerd zijn. Spiritueel gezien komen mensen (zielen) naar de aarde die het in vorige levens niet goed hebben gedaan in bepaalde aspecten van het leven. In die aspecten moeten ze nog leerervaringen op doen hier op aarde. Alles wat goed gaat is goede karma, de leerlessen zijn een gelegenheid om de negatieve karma op te lossen. De uitdaging is hoe jij dat zal aanpakken!. Tijdens het leren kan je het beter doen, groeien en transformeren waardoor de ziel verlicht raakt. De ultieme verlichting is een zeer lang proces waarvoor vele levens op aarde nodig zijn.

Verbinden, dienstbaar zijn en samenwerken!

De noodzaak om elkaar te ondersteunen en samen te werken is dringend vereist.
Laat de nieuwe gedachte zijn: ‘Het maakt niet uit wie ontwikkeling brengt, als wij maar vooruit gaan, samen zijn wij trots, blij voor elkaar en voor ons land’!

Laat je niet belemmeren om je levenstaak uit te voeren, omdat je aangesloten bent bij een politieke partij die in de oppositie zit. De samenwerking tussen beide groepen zou optimaal moeten zijn als er meer onderlinge harmonie is en als wij allen onze dienstbaarheid voorop stellen. Hierover moet er een discussie op gang komen, wij moeten groter gaan denken!

Iedereen moet normaal met elkaar in gesprek kunnen gaan als het om de ontwikkeling van het land gaat en kritieken of meningen waarbij mensen verontwaardigd zijn dat tegenstanders met de president praten zijn blokkerende factoren voor de ontwikkeling van het land. Het accent wordt hier verkeerd gelegd en er is een zekere bewustwording hierover nodig zodat een ieder die zich hiermee bezighoudt beseft wat het effect is van hun handelen.

Laat de nieuwe gedachte zijn: ‘ Wij zijn allemaal Surinamers en samen moeten wij ontwikkeling brengen’. Als wij dit allemaal nastreven dan is het in de toekomst verwachtbaar dat wij het zullen toejuichen als mensen van verschillende politieke partijen een gesprek met elkaar aangaan. Geen heisa meer als voorzitters van partijen met de president praten. Het is heel normaal en ook nog gewenst dat belangrijke kopstukken in het land een gesprek met elkaar voeren op regelmatige basis.

Voortvarend optreden ministers!

Ook het zichtbaar opruim werk dat Minister van Dijk-Silos en de heer Dodson in gang hebben gezet dragen bij aan het opruimen van de zwarte deken die over ons hangt.

Wij moeten beseffen dat corruptie een zwarte moeras is die ons blokkeert om vooruit te gaan en waarin wij dreigen weg te zakken. Teveel aan corruptie maakt dat alles uitzichtloos wordt en vastzit. Dit is ook te herkennen aan stilstand in ontwikkeling, of dat er ontwikkeling in gang wordt gezet, maar dan plotseling niet doorgezet wordt, maar er is wel geld aan uitgegeven.

Het is daarom een heel goede zet van deze ministers en ook de andere ministers dat er nu echt een algemene schoonmaak gehouden wordt. Dit moet wel volgehouden worden.

Hoe kunnen wij deze ministers ondersteunen?

Wij kunnen massaal gaan bidden om het goede werk van deze ministers te ondersteunen. Bidden helpt bij het energetisch opheffen van blokkades. De ministers nemen fysiek het voortouw in het opheffen van het onrecht dat heeft plaatsgevonden.

Wordt hier bewust van het krachtenveld tussen licht en donker/duisternis. Neem elke dag tijdens je gebed de ontwikkeling van Suriname mee en bid voor de regering dat alles wat opgelost moet worden ook geschiedt. Wij lopen hierin zwaar achter en er is geen tijd te verliezen, er is echt werk aan de winkel om de scheefgroei recht te trekken in het slopen van de zwarte deken.

Een land dat gebukt gaat onder criminaliteit en corruptie zal geen optimale groei kunnen bereiken, dus moeten we eerst grondig opruimen.

Laten wij niet te veel tijd besteden aan praten en na praten over wie wel corrupt is of niet. Laten wij vaststellen wat gedaan moet worden, handelen, rechttrekken en verder gaan. Een massale focus op het positieve en de schoonmaak blijven ondersteunen en ruimte geven aan de ministers om hun werk te doen is belangrijk. Tegen de ministers zeg ik hou vol, zet door en bid ook voor hulp om uw taak uit te voeren. Dezelfde kritische instelling zal de lijn moeten zijn en blijven gedurende uw hele ambtsperiode. Suriname heeft dit hard nodig om beter voorbereid te zijn op de transitie van moeder aarde, want alleen meer licht kan ons helpen om dit goed en voorbereid te doorstaan. Dus laten wij massaal gaan opruimen.

Lots of love and light,

Peggy Budel
[email protected]

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….