fbpx

LVV zet eerste stappen voor herinvoering inzaaikalenders binnen rijstsector

GFC NIEUWS- Waterschapvoorzitters, voorlichters en ressortleiders van het ministerie van LVV, bestuursambtenaren van Regionale Ontwikkeling en vertegenwoordigers van het OWMCP en ministerie van OWT & C hebben op 2 oktober, in een interactieve workshop te Nickerie, breed gediscussieerd over het her instellen van inzaaikalenders.

Inzaaikalenders zijn schema’s, die worden gemaakt voor het beurtelings inzaaien in de verschillende gebieden in Nickerie.

Volgens ingenieur Arthur Zalmijn, adviseur van minister Rabinder Parmessar van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij die de inleiding verzorgde, zorgt het ontbreken van inzaaikalenders binnen de rijstsector voor een hoge mate van inefficiëntie.

Zo wordt er op dit moment binnen de inzaaiperiode die meestal 8 weken duurt, een enorme druk gelegd op alle facetten van de sector. Er ontstaat tegelijk een grote vraag naar water.

Druk op de infrastructuur door het non-stop af- en aanrijden van machines waardoor wegen kapotgaan.

Het machinepark in het district is vaak niet toegerekend op de vraag die op dat moment ontstaat, maar ook bij de oogst ontstaan er problemen met een tekort aan beschikbare combines en droog faciliteiten. Dit heeft zeker zijn weerslag op de prijs die er door de opkopers aan de boeren wordt geboden, omdat zij dan de aangeboden padie op dat moment niet kunnen afnemen.

Het instellen van inzaaikalenders is een van de kleine stappen die de minister van LVV wenst te nemen, ter verdere organisatie van de rijstsector.

BEKIJK OOK
Buurtbewoners vermoorde vrouw hoorden haar om hulp schreeuwen

De inzaaikalender wordt binnen grote bedrijven al lange tijd gehanteerd, voor een efficiënte inzet van hun machines en arbeid.

De participanten aan deze workshop hebben in groepen gediscussieerd over de haalbaarheid van de inzaaikalender in hun omgeving en hebben daarna hun visie hierover gepresenteerd.

Volgens de verschillende participanten is de inzet van inzaaikalenders noodzakelijk binnen de rijstsector, maar dan zal er eerst aan verschillende voorwaarden moeten worden voldaan.

– Zo is aangedragen dat de inzaaiperioden tenminste 30 dagen van tevoren door de overheid bekend moeten worden gemaakt
– Irrigatiewater op tijd en in voldoende mate beschikbaar moet zijn,
– Goede afstemming tussen waterschappen en andere bedrijven die water onttrekken uit het waterschap over de verdeling van het water,
– Uniformiteit in inzaai van rijstrassen
– Optimaal functionerende kunstweken,
– Goed functionerende waterschappen,

De participanten aan deze workshop zijn het verder unaniem over eens, dat de verschillende actoren binnen de sector, vaker bij mekaar moeten komen omdat alleen door goede regelgeving en samenwerking, de voor ogen gestelde doelen kunnen worden bereikt.

De afspraak is gemaakt dat er vervolg zal worden gegeven aan de discussie, over de herinvoering van de inzaaikalenders