LVV zet diverse teelttechnieken op

GFC NIEUWS- Op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan de Letitia Vriesdelaan, zijn technici en landbouwvoorlichters van het ministerie bezig de laatste hand te leggen aan de opzet van de verschillende soorten teelttechnieken.
LVV propageert het hebben van een eigen tuin en met de COVID-19 pandemie is er een grote groei te merken in de belangstelling hiervoor. De verkoop van plantmateriaal is in de afgelopen periode op de verschillende LVV ressorten gestegen.
De landbouwvoorlichters krijgen vaker te horen dat men niet genoeg ruimte heeft om te kunnen planten. LVV heeft hierop ingespeeld en behalve dat aan de ressorten is aangegeven zorg te dragen voor meer plantmateriaal, zijn er op het LVV terrein aan de Letitia Vriesdelaan verschillende soorten teelttechnieken opgezet. Van een hydroponics systeem, tot het planten in flessen, bakken, onder een dak in rijen, tot planten in volle grond.
“De mensen geven aan dat ze willen planten, maar niet beschikken over voldoende grond. We hebben daarom gemeend de verschillende teelttechnieken op te zetten, om een ieder aan te tonen dat je heel veel kan halen uit een kleine ruimte. Op deze wijze kan je voorzien in je groente en/of fruit behoefte. Je weet dan wat je eet, want je hebt het zelf geteeld” gaf LVV minister Rabin Parmessar aan.
Het ministerie hoopt dat de registratie voor de rondleiding van belangstellenden die de diverse opgezette teelttechnieken willen bezichtigen, de komende week zal kunnen aanvangen.
Op de LVV ressortkantoren kan men terecht voor de aanschaf van plantmateriaal, alsook voor het inwinnen van informatie, opgeven van uw behoefte aan training, maar ook voor het doorgeven van eventuele problemen die men ondervindt met de aanplant.
We zijn in dienst van de gemeenschap, onze dienstverlening gaat normaal voort, zij het ietwat aagepast op basis van de uitgevaardigde regels door het COVID-19 managementteam, geeft de LVV bewindsman aan.

Overige berichten